Norrlandets kustled – ny vandringsled

En ny vandringsled, Norrlandets kustled, anläggs mellan Engeltofta och Marskärsudde, en sträcka på cirka 20 kilometer.

Den nya kustleden

  • ger fler möjlighet att ta del av Norrlandets natur och kultur och öka tillgängligheten till stranden
  • skapar en intern kommunikationsled för boende och besökare
  • skapar möjlighet till aktiviteter och turistarrangemang i området.

I arbetet med att anlägga Norrlandets kustled ingår att göra i ordning gångstråket på befintligt VA-schakt, anlägga nya stråk för att binda ihop kustleden med redan befintlig väg och skapa utflyktsmål längs leden.

Karta

Här kan du se en karta över den planerade sträckningen av Norrlandets kustled.