Strömmavägen byggs om

För att anpassas för högre trafikflöden, skapa bättre förutsättningar för oskyddade trafikanter och för att lösa problem med dagvatten längs vägen behöver den gamla delen av Strömmavägen på Näringen byggas om.

Bakgrund

Trafikverket bygger en elektrifierad direktanslutning till Gävle hamn, cirka två kilometer järnväg över Näringens industriområde och kommer att dra banvall genom Näringen. Strömmavägen blir den enda tillfarten för motorfordon till områdets norra delar.

Strömmavägen behöver byggas om innan arbetet med banvallen påbörjas eftersom Trafikverket måste leda om trafiken under byggtiden (Beckasinvägen – Strömmavägen – Strömsbrovägen). 2017 byggde Trafikverket en ny del av Strömmavägen (förlängning mellan Strömmavägen och Beckasinvägen) för att denna koppling skulle bli möjlig.

Trafik under byggtiden

Omledningar av trafiken blir aktuellt under byggtiden men Strömmavägen kommer inte att stängas av helt.

Tidplan

Ombyggnationen av Strömmavägen över Näringen ska vara klar under hösten 2019.