Tyck till om kollektivtrafiken i Gävle

Två personer vid en busshållsplats.
Det ska vara enkelt, tryggt och smidigt att resa hållbart i Gävle kommun. Nu vill vi höra vad du tycker om kollektivtrafiken, så vi kan utveckla den tillsammans.

Var med och påverka

Vi vill veta vad som skulle få dig att resa mer med kollektivtrafiken. Enkäten är öppen 15 maj – 9 juni. Du kan punktmarkera i en karta och exempelvis lämna förslag på nya hållplatslägen och pendlarparkeringar för bil och cykel samt lämna åsikter om vägen till och från hållplatserna.

Därför vill vi veta vad du tycker

Just nu arbetar Gävle kommun med en kollektivtrafikstrategi. Vi vill få fler personer att resa kollektivt och målet är att 32 procent av det motoriserande resandet ska ske med kollektivtrafik år 2030.

Vi tar även fram en handlingsplan med aktiviteter för att kunna påbörja förändringsarbetet. Nu vill vi samla in synpunkter och tankar från Gävles invånare. Vi vill höra vad som skulle få dig att resa mer kollektivt så att vi kan satsa på rätt saker. Hjälp oss att hjälpa dig!

Gävle kommuns ansvar

Gävle kommun ansvarar för placering av nya hållplatser, platsernas utformning och drift samt pendlarparkeringar för att du ska kunna cykla eller åka bil till en hållplats. Vi arbetar även för att det ska vara enkelt och kännas tryggt att gå till och från hållplatslägena i Gävle kommun. Det kan till exempel handla om belysning och säkra gång- och cykelvägar.

Om vi får in synpunkter om sådant vi inte har möjlighet att förändra själva kommer vi förmedla synpunkterna vidare till berörd aktör. Region Gävleborg ansvarar exempelvis för tidtabeller och busslinjer.

För dig som vill läsa mer

Här hittar du ett första utkast av kollektivtrafikstrategin. Vi vill gärna höra vad du tycker om den. Du lämnar dina synpunkter i enkäten, tillsammans med dina andra förslag.


När svarstiden är över kommer vi svara på de åsikter som kommit in och en sammanställning med svaren kommer publiceras här.

Foto: Region Gävleborg X-trafik