Anpassa skolans läsår

Började jobba som lärare 1984. Sedan skolan kommunaliserades har det varit problem i skolans värld. Kommunen och världen i övrigt använder kalenderår för budgetplanering och bokslut medans skolan av gammal tradition använder läsåret som grund för sin planering.

Följden blir ett ständigt köpstopp i november- december och pengar som skulle gått till verksamheten fryser inne.

Det enda logiska alternativet är, som jag ser det, att skolåret börjar i januari och slutar i december. Upprop i januari och examen i december alltså.

Vad tycker du?
  • Gilla (0)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)