Grön Flagg för Gymnasiesärskolan

Nu hissar vi Grön Flagg för Gymnasiesärskolan och det gör vi med glädje och stolthet.

Gymnasiesärskolans första hållbarhetsresa med Grön Flagg innebär en resa som betyder såväl inspiration, samarbete, kontakt med närsamhället och handlingskraft hos eleverna. Resan har fina kopplingar till framförallt de ekologiska och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling.

Skolan och eleverna på de olika gymnasieprogrammen har bland annat arbetat för att minska matsvinnet – exempelvis genom att skänka överbliven mat till det lokala initiativet Matakuten som i sin tur tar hand om överbliven mat och skänker den vidare.

Eleverna har på sina APL-platser (praktikplatser) kritiskt granskat hur sopsorteringen fungerar där och sett över skolans egna möjligheter till hållbar källsortering.  Ett initiativ som har bidragit till att skolan och dess praktikplatser nu verkar mer cirkulärt. De nya komposterna i Hemlingby bidrar på sikt till egen, näringsrik jord som eleverna kan odla med och det är ett led i att ställa om till en mer cirkulär ekonomi.

Tillsammans kan vi göra skillnad – det har eleverna på Gymnasiesärskolan visat!

 

Läs mer om Grön Flagg som är ett exempel på hur vi jobbar med Lärande för hållbar utveckling (LHU),