Gymnasiets distansundervisning förlängs till 24 januari 2021

I enlighet Folkhälsomyndighetens rekommendationer genomförs undervisningen på gymnasiet till och med 24 januari på distans.

De kommunala gymnasieskolorna är inte stängda, utan undervisningen har flyttats från klassrummen till digitala mötesplatser. De verksamheter som är undantagna från beslutet är verksamheterna inom gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammet.

Mer information om schema, matlådor etc. ges till elever via skolans och klassernas teams.