SamSTART – ett samverkansprojekt för unga med funktionsnedsättning

SamSTART är ett EU-finansierat projekt där Arbetsförmedlingen tillsammans med gymnasieskolorna ska öka möjligheterna för elever med funktionsnedsättning att få en bra övergång från skola till arbetsliv.

Vad händer i SamSTART?

Skolans personal identifierar vilka elever som kan vara aktuella för projektet och kontaktar Arbetsförmedlingen. Under skoltiden påbörjar arbetsförmedlare, tillsammans med eleven och skolans personal, en planering mot framtida mål och eventuella stödbehov.

Arbetsförmedlingen kompletterar skolans arbete under tiden eleven går i skolan med följande aktiviteter:

  • Informationsmöten om förutsättningar på arbetsmarknaden
  • Individuella planeringssamtal
  • Uppföljande besök på APL-plats i de fall det är aktuellt

Efter genomförd skolgång ska eleven vara medveten om vad nästa steg mot arbetslivet är. För att detta ska vara genomförbart så samverkar Arbetsförmedlingen med arbetsgivare i kommunen för att underlätta en etablering på arbetsmarknaden.

Mer information om SamSTART finns att läsa på Arbetsförmedlingens hemsida.

Kontakt

Vid frågor och funderingar kontakta studie- och yrkesvägledare på din skola. Kontaktuppgifter till respektive skolas studie-och yrkesvägledare hittar du via länkarna nedan:

EU:s logotyp