Skolan samverkar i olika insatser när det gäller trygghet och brottsförebyggande i Gävle

Utifrån det rådande läget med ökad oro och våld i samhället har Gävle kommun förstärkt samverkan mellan skola, socialtjänst, fältassistenter, fritidsgårdar och drogfri skola. Kommunen har sedan tidigare ett gott samarbete med polisen, en samverkan som fortsätter.

Det är viktigt att vi alla är uppmärksamma och hjälper ungdomar som till exempel har hamnat i fel umgänge. På följande sida har kommunen samlat vilket stöd man kan både ge och få. Självklart är ni också välkomna att ta en direkt kontakt med skolan.

Trygghet och brottsförebyggande arbete i Gävle – Gävle kommun (gavle.se)