Gävleborgs kommuner samverkar för framtida ledare

Gruppbild på alla deltagare i Framtida ledare 2017-2018
De närmaste åren behöver kommunerna rekrytera många kompetenta ledare. För att klara denna och andra utmaningar samverkar länets kommuner i utvecklingsprogrammet Framtida ledare. Programidén är att tillsammans hitta framtida ledare och rusta dem inom ramen för det kommunala uppdraget.

Fokus under programmet ligger på det personliga ledarskapet och på vad det innebär att vara ledare och chef i offentlig verksamhet. Med på köpet följer chansen att bygga upp ett bra nätverk med kollegor i länet.

Totalt handlar det om upp till 17 utbildningsdagar enligt följande:

 • Block 1 – Ledaruppdraget och jag i rollen som chef och ledare (3 dagar, internat dag 2-3)
 • Block 2 – Styrning, ledning och ekonomi (2 dagar)
 • Block 3 – Framtid och omvärld (2 dagar)
 • Block 4 – Jag i rollen att leda förändring och utveckling (2 dagar
 • Block 5 – Mitt framtida ledarskap (2 dagar, internat)
 • Jobbskuggning av chefer (2 + 2 dagar)
 • Interna utbildningsdagar i hemkommunen (2 halvdagar)

I bilden ovan ser du Gävles nio deltagare under programmet 2017-2018. Nästa omgång av Framtida ledare beräknas starta till vintern 2018-2019.

Vad tycker du?
 • Älska (2)
 • Haha (1)
 • Arg (1)
 • Gilla (0)
 • Wow (0)
 • Ledsen (0)