Handel – i kombination med Sfi. Ansökan stängd 2021.

Förkunskaper

Utbildningen är sökbar för Dig som idag läser Sfi på nivå C-D i Gävle kommun.

 

Beskrivning

Grundläggande utbildning för dig som vill arbeta inom detaljhandeln och har ett intresse för service och kundbemötande.
Handeln är en bransch som ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika områden. Till exempel butik inom mat, kläder, sport eller heminredning.
Teoretiska studier/språkstöd kombineras med arbetsplatsförlagt lärande (APL) i en butik.

 

Kursinnehåll

Kurser Kurskod Gymnasiepoäng
Branschkunskap inom handel och administration HANSBRS0 100
Service och bemötande 1 SEVSEV01 100
Servicekunskap FÖSSEV0 100
Praktisk marknadsföring 1 HANPRA01 100
Handel – specialisering – Varuhantering HANHA00S 100
Entreprenörskap ENTENR0 100
Handel och hållbar utveckling HANHAN0 100
Orienteringskurs – Studie och yrkesval KGYOR11A 50
Orienteringskurs – Kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad KGYOR11H 150
Orienteringskurs – Digital kompetens KGYORI11G 100
Sfi 25%

 

Kurstid: 23 augusti 2021 – 16 december 2022

Studieomfattning: Heltidsstudier varav 75% Gymnasiala yrkeskurser och 25% Sfi,  Ansökan görs via webbformulär

Ansökningsperiod: 26 april – 4 juni

Berättigar till 75% stöd via CSN   www.csn.se