Fastighetsskötare – Bas. Ansökan öppnar under hösten 2021

Beskrivning

Fastighet Bas är ett nationellt yrkespaket med kurser från VVS- och fastighetsprogrammet utformat för arbete med installation, underhåll och service inom det fastighetstekniska området.

Yrkesutbildning innehåller alltid APL det är en obligatorisk del i utbildningen och ger dig bra förutsättningar att skapa kontakter.

Efter utbildningen kan du sedan söka påbyggnadskurser mot Fastighetsskötare eller Fastighetsvärd.

 

Förkunskaper motsvarande:

Grundskola med betyg i grundläggande Svenska/Svenska som andraspråk.

 

Kursinnehåll

Period 1 Kurskod Gy-poäng
Systemuppbyggnad SYSSYT0 100
Värmelära SYSVÄM0 100
Praktisk ellära ELLPRA0 100
Elkraftteknik ELRELF0 100
Fastighetsförvaltning FAFFAS0 100
Fastighetsservice – byggnader FASFAS0 100
Fastighetsservice – VVS FASFAE0 100
Luftbehandling VETLUF0 100

 

Kurstid: Planerad start januari 2022.

Studieomfattning: Heltidsstudier

Ansökningsperiod: Ansökan öppnar under hösten 2021. Ansök via webbansökan.

Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen och Yrkesakademin

Vid frågor kontakta: vux.gavle@ya.se

 

Utbildningen berättigar till studiemedel. Ansökan via www.csn.se