Utredning av familjebad med sandstrand i Boulognerskogen, Gävle

Sedan Boulognerbadet invigdes 2015 med bland annat bryggbad, volleybollplaner och utegym har vår vision om ett intilliggande familjebad med sandstrand funnits med. Nu fortsätter framtidsplanerna för familjebadet och arbetet går in i ett utredningsskede.

Läs mer om Boulognerbadet och utredningsarbetet för ett kommande familjebad med sandstrand