Gävle Strand etapp 2

  • Antal bostäder: 670
  • Typ: Exploateringsprojekt

Vad

Gävle Strand är en del av det före detta inre hamnområdet och idag byggs ett modernt bostadsområde där gång stadens huvudnäring och transportnav låg. Gävle Strand ligger som en förlängning av Alderholmen som i sin tur är den gamla stadsdelen direkt öster om resecentrum. Just nu pågår nybyggnation av flera flerbostadkvarter i fyra respektive fem våningar på Gävle Strand, etapp 2.

När Gävle Strand är fullt utbyggt i tre etapper kommer stadsdelen att bestå av cirka 1600-1700 lägenheter och vara hem för 2500-3000 Gävlebor. Stadsdelen är centrumnära med en kringmiljö med Gavleån, Alderholmskanalen, Nyhamn och Inre fjärden som närmaste grannar.

Gävle Strand utformas som en innerstadsdel och är samtidigt en viktig del i att koppla staden till havet. I området finns både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Traditionella bostadshus i tre till fem våningar blandas med stadsvillor och radhus. Som profilbyggnad reser sig Fullriggaren i tolv våningar vid Gävle Strands västra del. Där Gävle Strand ansluter mot Nyhamn och inre fjärden planeras ytterligare en tolvvåningsbyggnad, den så kallade Flaggan.

Inom kort startar planering och förberedelserna för etapp 3 som byggs på den breda hamnpiren som kallas för Norra hucken. Här kommer ytterligare 650-700 lägenheter att byggas. Dessa kommer att inramas av Gavleån i söder och Nyhamnsbassängen i norr.

Vem

Inom området finns, förutom kommunen, ett flertal aktörer. Det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna AB är en stor aktör och har byggt hyresrätter och äldreboende. Privata, större byggherrar som HSB och Skanska har byggt bostadsrätter och äganderätter. Mindre lokala byggherrar har byggt bostadsrätter och äganderätter. Kommunens fastighetsbolag Gavlefastigheter AB har byggt en förskola och parkeringshus. Spridningen av antalet aktörer respektive upplåtelseformer och hustyper är en strategi som kommer att gälla även för etapp 3.

När

Gävle Strand etapp 1 byggdes under perioden 2005-2009. Etapp 2 har pågått sedan 2009 och pågår fortfarande. Den sista byggrätten inom etapp 2 bedöms vara inflyttningsklar 2020. Första inflyttning i Gävle Strand etapp 3 bedöms till 2022. Programarbete pågår och byggstart för dom första kvarteren inom etapp 3 beräknas till hösten 2020.

När Gävle Strand är fullt utbyggt, etapp 1-3, kommer stadsdelen att bestå av cirka 1600-1700 lägenheter och c:a 2500-3000 boende. Alla med centrumnära boende och hög standard på kringmiljön med Gavleån, Alderholmskanalen, Nyhamn och Inre Fjärden som närmaste grannar.

 

Tillbaka

Länkar
Gävle Strand Etapp 2 Läs mera