Näringslivsmöte – eventuell osund konkurrens

7/12, 2022, kl.08:00, Gävle Innovation Hub (DoSpace)

Tillbaka till kalendariet

Näringslivsmöte – eventuell osund konkurrens

Välkommen på vårt näringslivsmöte - ett årligt möte med temat eventuell osund konkurrens från kommunens momspliktiga verksamheter

Konsultfirman Startpoint genomförde på uppdrag av Gävle kommun en utredning under 2021 för att se om det förekommer osund konkurrens från de momspliktiga verksamheter som kommunen bedriver. Utredningen konstaterade att det inte förekom men gav kommunen några rekommendationer och en rutin för hantering av eventuell osund konkurrens togs fram. Rutinen anger att kommunen årligen ska bjuda in till möte på temat eventuell osund konkurrens från kommunala verksamheter.

Med oss den 7 december har vi Cathrine Holgersson från Gavlegårdarna, Fredrik Svanbom från Gävle hamn, Efwa Henriksson från Gavlefastigheter, Håkan Jönsson och Roger Belin från Gävle Energi. De medverkar i en panel där vi diskuterar vilka frågor de får kring eventuell osund konkurrens inom deras verksamheter. Mötet avslutas med möjlighet för deltagarna att ställa frågor till panelen.