Näringslivsavdelningens nyhetsbrev maj 2023

Information från Gävle kommun, Näringslivsavdelningen

Gävle är attraktivt för framtidens arbetskraft

Foto: Thuresson, Veronica

Gävle är högst rankad av Norrlandskommunerna när nuvarande och framtidens arbetskraft rankar var de helst vill jobba och bo. Sammantaget placerar sig Gävle på en 11:e plats av 50 kommuner i rapporten Talent City Index Sverige 2023. Bland chefer placerar sig Gävle på en 9:e plats.

Index bygger på en enkät med 2 136 personer mellan 25 till 45 år. Respondenterna representerade yrkesgrupper som data- och IT-specialister, ingenjörer, ekonomer, lärare och verksamma inom hälsa och sjukvård. Syftet med enkäten är att mäta hur människor i arbetsför ålder uppfattar olika platser, och vilka drivkrafter som finns kopplat till flytt. Av de respondenter i undersökningen som studerat vid Högskolan i Gävle hade drygt en tredjedel valt att stanna i Gävleborg.

– Det är oerhört positivt både för Gävle som plats och för vår kommun som organisation att vi lockar arbetskraft till vår region. Att hitta rätt kompetens är välfärdens största utmaning, men även en stor utmaning för vårt lokala näringsliv. Nu får vi tillsammans kavla upp armarna för att locka arbetskraften till oss och få våra högskolestudenter att stanna kvar hos oss, för att hjälpa näringslivet och våra kommunala verksamheter med rätt kompetens, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S).


42 Gävleföretag bland årets Framgångsrika Företag i Gästrikland

Gävle kommun anordnade nyligen tillsammans med övriga kommuner i Gästrikland, Högskolan i Gävle, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Aktiv Revision och Länsstyrelsen Gävleborg en kväll på Högskolan för att hylla de 50 företag som utsetts till årets FramFör-företag – Framgångsrika företag i Gästrikland.

Under kvällen fick de närmare 100 gästerna nätverka, äta en god middag och lyssna på intressanta intervjuer från scenen. Kvällen avslutades med att glada och stolta företag fick ta emot ett diplom av landshövding Per Bill och prorektor Lars Bengtsson, Högskolan i Gävle.

Klicka gärna på länken nedan för att läsa hela artikeln och ta del av listan på de mest framgångsrika företagen i Gästrikland.

Ta del av hela artikeln här


Trygghet och upphandling viktiga i företagsmätning

Trygghet, bemötande och upphandling är delområden där Gävles företagare har höjt betyget i Svenskt Näringslivs årliga attitydundersökning av det lokala företagsklimatet.

– Det som sticker ut är vårt förbättrade upphandlingsarbete, som äntligen lyfter i undersökningen, säger Julia Cederstrand (C), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

181 företagare har svarat på attitydundersökningen som Svenskt Näringsliv skickade ut i början av året och det sammanfattande omdömet för Gävle kommun landar på ett resultat på 2,7 av 6.

Attitydundersökningen – läs mer


Gävle kommun prisas för ekologiska insatser

Ekomatsligan 2023 genomfördes den 30 maj på Brygghuset i Stockholm med 130 deltagare. Trettio kommuner och regioner var representerade för att ta emot diplom för sina ekologiska insatser.

Gävle kommun hamnade på plats 24 av Sveriges kommuner med en ekoandel på 43 procent, den nationella andelen var 37 procent för 2022. I Gävleborg knep vi däremot en hedrande andraplats. Snittet för länet ligger på 28 procent.

– Glädjande är att våra egna förskolekockar fortsätter sin fantastiska resa och hamnar på 64 procent ekologiska livsmedel i sin matlagning för 2022 och har med råge nått det nationella målet för 2030 på 60 procent, säger Ann-Charlotte Berglin, avtalscontroller, Inköp och Upphandslingsenheten.


Gävle mot narkotika

Den 29 maj – 4 juni lanserar Gävle kommun tillsammans med Polisen en kampanj mot narkotika lokalt i Gävle.

Kampanjen syftar till att medvetandegöra och få i gång samtal om narkotikaanvändning och dess konsekvenser för individen och samhället. Tillsammans med flertalet aktörer i samhället vill vi genom kampanjen stärka boende och besökare i Gävle att ta ställning mot narkotika, gängen och försäljningen.

Genom att ditt och mitt val spelar roll kan vi tillsammans förändra den pågående normförflyttningen kring narkotika. Kampanjen vill uppmuntra det friska och få det att växa.

Kampanjen kommer synliggöras både digitalt och fysiskt i olika forum som i näringsliv/krog, skola, idrott och föreningsliv. En manifestation kommer hållas på stortorget i centrala Gävle på torsdagen den 1 juni kl. 17. 00 kom gärna och delta.

Här kan du läsa mer om kampanjen


Gävle blir arena för Företagarnas viktiga beslut

Nu har det blivit officiellt att Företagarnas nationella kongress kommer till Gävle den 23-24 maj nästa år. Kongressen är en mötesarena för utveckling och viktiga beslut som rör företagsklimatet, ett ämne som hör till ett av de prioriterade kommunmålen i Gävle.

Att Gävle blir värdstad för kongressen offentliggjordes på året kongress i Norrköping och är frukten av ett stort lokalt engagemang från Företagarna i Gävleborg och Gävle, en bra ansökan och ett nära samarbete med Gävle Convention Bureau, Näringslivsenheten, Gävle kommun.
Kongressen skapar fantastiska möjligheter att få visa upp Gävles lokala näringsliv och förberedelserna för att välkomna ca 400 deltagare och visa staden från sin bästa sida har redan börjat.


Leverantörsdialog – en viktig del av arbetet inför en ny upphandling

I slutet på maj bjöd Gävle kommun in till leverantörsdialog inför ett nytt ramavtal som ska utformas för tekniska konsulttjänster. Upphandlingen beräknas att publiceras i annonsportalen under sommaren.

Gävle kommun vill gärna ha en bra dialog med näringslivet i ett tidigt skede, för att få in synpunkter på hur upphandlingen ska utformas för att vi ska vara en attraktiv och professionell kund.

– Avtalet är strategiskt viktigt för Gävle kommun då vi har stora projekt framför oss och Tekniska konsulter är viktiga tjänster som kommunen behöver kopplat till bl.a. det. Här är det viktigt at lyssna av marknaden och vad Gävle kommun kan göra för att vara en intressant affärspartner. I dialogen vill vi bl.a. få fram mer om vad leverantörer på marknaden tycker är mervärden hos en kund, vilka incitament gör det extra intressant att lämna anbud och teckna avtal, säger Kristina Viik, enhetschef, Inköp- och upphandling.

Ett av företagen som var med under dialogen var Sweco, som representerades av Fredrik Larsson och Sara Bergkvist båda gruppchefer. Under drygt 1 timme pågick ett samtal kring ett antal givna frågor med syfte att lyssna in marknaden för att kunna åstadkomma ett effektivt och hållbart avtal för kommunen.

– Vi är så glada att ni bjuder in till detta, det är inte många andra kommuner som gör detta, säger Sara Bergkvist, när vi frågar hur de upplevt dialogen.

Med på mötet var också Jan Karlgren, avdelningschef, Torbjörn Bengtsson, enhetschef Tekniska och Daniel Andersson, exploateringsstrateg, Övergripande planering.


Stort tack!

En person sitter vid dator med en ritplatta och penna.
Foto: Thuresson Veronica

Tack till er alla som har tagit emot våra elever på PRAO under våren! Ni gör en toppen insats för våra elever och deras framtida karriärer.

Nu står sommaren inför dörren och de allra flesta av oss går mot en välbehövlig ledighet.
Men innan ni tar sommarledigt passa gärna på att läs artikeln om eleverna som gjorde sin PRAO inom byggbranschen under vecka 17.

Vi ni också vara med och hjälpa våra elever inför deras gymnasieval söker vi nu praoplatser till våra elever under veckorna 41-47 i höst, samt Trossenföretag (fadderföretag) till hösten årskurs 7. In och anmäl er nu!

Här hittar ni artikeln.

Anmäl gärna ditt företags intresse för att ta emot PRAO-elever.

Här kan du anmäla ditt företag


Aktivitetskalender

Gefle Metal Festival – 13-15/7
Med den nya arrangören FKP Scorpio bakom spakarna kan Gävle se fram emot ännu en sommar i hårdrockens tecken. Festivalen äger rum på Gasklockeområdet i Gävle
Läs mer och anmäl dig här

Näringslivsfrukost – 26/9 – Save the date!
Stort tack er alla som var med på Näringslivsfrukosten i början av maj! Nu har planerna kommit igång för höstens frukostmöte, så boka gärna in datumet redan nu. Mer information kommer i vårt nästa nyhetsbrev.


Är du företagare eller funderar du på att bli? Har du frågor som rör ditt företag? Du vet väl att du alltid kan kontakta Gävle kommuns Företagsservice.

Vi finns för dig och ditt företag. Ring 026–17 80 00, tonval 5.