Hållbart resande

Det ska vara enkelt och smidigt att resa hållbart. Vi arbetar på olika sätt för att göra det till en självklarhet, detta genom att bygga nya gång- och cykelvägar, samverka inom kollektivtrafiken och bygga lättillgängliga pendlarparkeringar.