Beställ nybyggnadskarta/kartutdrag

En nybyggnadskarta hjälper dig att planera var du kan placera dina byggnader på fastigheten. Den färdiga nybyggnadskartan använder du som underlag när du skapar en situationsplan och den är ofta det första steget i en ansökan om bygglov.

Beställ nybyggnadskarta/kartutdrag via e-tjänst

Gör gärna beställningen i ett tidigt skede. Då har du ett bra underlag när du börjar skissa på placeringen av din nya byggnad.

Priser

Se aktuella priser för nybyggnadskarta och kartutdrag.

Ärendets gång

Beställning

När du ska göra en nybyggnad av ett en- eller flerbostadshus, en komplementbyggnad, tillbyggnad eller industribyggnad på din fastighet behöver du en nybyggnadskarta. Det kan vara klokt att beställa i god tid, eftersom du kommer att behöva kartan till din ansökan om bygglov.

Handläggningsprocess

När du skickat in din beställning utreder kommunen vilken typ av karta som behövs, antingen

  • en normal nybyggnadskarta
  • en enkel nybyggnadskarta
  • ett kartutdrag.

Ett kartutdrag är ett utdrag från kommunens kartdatabas som inte innehåller lika mycket information som en nybyggnadskarta.

Om du ska uppföra en byggnad nära en fastighetsgräns eller inom detaljplanelagt område räcker inte alltid ett kartutdrag. En nybyggnadskarta kan krävas eftersom den innehåller mer information om fastigheten.

Om det finns en detaljplan över fastigheten redovisas den i kartan. En detaljplan innehåller bestämmelser som styr mark- och vattenanvändningen inom ett geografiskt område. Kommunens mätpersonal utför alltid ett fältarbete när en normal nybyggnadskarta eller enkel nybyggnadskarta krävs.

Leveranstid och format

Leveranstid för en nybyggnadskarta är normalt fem veckor och för ett kartutdrag två veckor efter att din ansökan har lämnats in. Under sommarperioden kan leveranstiden vara längre.

Kartan kan levereras till dig som en papperskarta via vanlig post eller som en digital karta (DWG eller PDF) via e-post.