Ansök, anmäl eller beställ tjänster

Här kan du ansöka om lov, göra anmälningar, beställa kartor och mättjänster, hitta övriga blanketter för byggande samt följa dina ärenden.

Mina sidor
Här kan du följa dina ärenden för lov, anmälan, förhandsbesked och strandskydd om du tidigare har använt vår e-tjänst. Använd din e-legitimation för att logga in,

Till mina sidor

Om du behöver mer information innan du går vidare med din ansökan, besöka vår sida om vanliga byggåtgärder.

Ansök om bygglov, marklov och rivningslov

För att få bygga det du vill krävs ofta att du ansöker om lov för det projekt du planerar. Dessutom kan du smidigt följa och hantera ditt ärende digitalt. Nedan hittar du en samling av våra e-tjänster.

Ansök om förhandsbesked

Om du tänker dela upp en tomt eller bygga på en tom mark, kan du söka om förhandsbesked. Läs mer om förhandsbesked och förbered din ansökan genom att ta del av information och vägledning.

Ansök om strandskyddsdispens

Om du vill bygga nära vatten behöver du ansöka om strandskyddsdispens. Förbered din ansökan genom att ta reda på mer om strandskyddsdispens.

Anmäl anmälningspliktiga åtgärder

En åtgärd som inte kräver lov kan ändå vara anmälningspliktig och då behöver du göra en anmälan. Exempel på sådana åtgärder är vissa rivningsåtgärder, attefallsåtgärder, förändringar i byggnaders konstruktion eller planlösning samt installation eller väsentliga ändringar av tekniska system som eldstäder och hissar. Du kan enkelt göra denna anmälan via e-tjänsterna nedan och sedan följa och hantera ärendet digitalt.

Beställ kart- och mättjänster

Vi hjälper dig att ta fram kartunderlag som behövs vid ansökan om lov eller en anmälan. Vi kan också hjälpa till med husutsättning/utstakning. Läs mer och beställ våra tjänster via e-tjänst genom att klicka på länkarna nedan.

Skapa kontrollplan och anmäl kontrollansvarig

En viktig del av byggprocessen är att skapa en kontrollplan för att kontrollera kritiska arbetsmoment som ingår i projektet. Förslaget till kontrollplan kan skickas in så tidigt som möjligt, helst samtidigt som du lämnar in din ansökan eller anmälan.

Om ditt ärende kräver tekniskt samråd och en kontrollansvarig, kan förslaget till kontrollplan skickas in tillsammans med övriga tekniska handlingar som ska finnas vid samrådet. Förslaget till kontrollplan ska sedan fastställas i beslut om startbesked.

Hitta blanketter för övriga byggprojekt

Här hittar du blanketter som du kan behöva för ditt byggprojekt. Tänk på att varje handling och ritning ska vara en egen PDF-fil när du ansöker via blankett.

Få hjälp av en bygglovshandläggare

Har du många frågor kring din bygglovsansökan? Boka gärna ett möte med en bygglovshandläggare innan du lämnar in ansökan, så kan vi diskutera dina byggplaner. Klicka här för att läsa mer och boka in ett möte.