Ledningsanvisning, grävtillstånd och grävanvisning

För grävnings- och schaktningsarbete, även på privat mark, måste du ansöka om ledningsanvisning. Om du gräver på kommunal mark eller privat mark med kommunalt intresse, som vattenskydds- eller naturskyddsområden, krävs ett grävtillstånd.

Ansök om ledningsanvisning och ta del av grävanvisningar

Om du ska gräva eller schakta i privat mark, till exempel i din egen trädgård, ska du ansöka om en ledningsanvisning. En ledningsanvisning ska du alltid söka om du använder ett annat redskap än en vanlig handspade.

Du ansöker om ledningsanvisning via Ledningskollens e-tjänst.

Ledningsanvisningen berättar var i marken det finns viktiga ledningar som inte får skadas, samt vilket eller vilka företag som äger ledningarna. Ledningsanvisningen berättar även om du behöver ansöka om grävtillstånd.

Grävanvisningar

I våra grävanvisningar hittar du information om hur ansvar, planering, genomförande och återställande av grävning fungerar.

När du behöver ett grävtillstånd

Om marken du tänkt gräva i är kommunal mark eller privat mark med kommunalt intresse kommer du efter din ansökan om ledningsanvisning få ett mail med information om hur du ansöker om grävtillstånd.

Du måste ha ett godkänt grävtillstånd innan du börjar gräva i kommunal mark eller i mark med kommunalt intresse.

Om du ska gräva eller schakta i förorenad mark, eller mark där det finns misstanke om förorenad mark, gäller särskilda regler.

Läs mer om förorenad mark på vår sida om miljöfarlig verksamhet och miljöbalken

Karta över godkända grävtillstånd

I kartan kan du se en översikt över alla godkända grävtillstånd i Gävle kommun.

Prislista för standardsänkning och framtida underhåll

Här hittar du prislistan för standardsänkning och framtida underhåll.

Du behöver marklov om du ska fylla upp marken

Du behöver söka marklov om du ska schakta eller fylla upp marken inom detaljplanerade områden, om höjdläget ändras mer än cirka 50 cm.

Du kan även behöva söka marklov om:

  • Du ska fälla träd eller plantera skog.
  • Du ska schakta eller fylla upp mark utanför detaljplanerat område där det finns områdesbestämmelser.
Tänk på att

Markåtgärder som ”väsentligt ändrar naturmiljön” kan kräva samråd med länsstyrelsen, kontakta länsstyrelsen för att få veta mer.