Då behöver du rivningslov

Ska du riva, flytta eller montera ned en byggnad kan du behöva ansöka om rivningslov.

Inom detaljplan

Inom detaljplanerat område krävs rivningslov om du vill

  • riva en byggnad eller delar av en byggnad
  • flytta en byggnad från en plats till en annan (observera att det sedan oftast krävs bygglov för nybyggnad på den nya platsen).

Utanför detaljplan och områdesbestämmelser

Utanför dessa områden behöver du inte rivningslov. Men vill du riva en byggnad som inte är en komplementbyggnad behöver du lämna in en anmälan om rivning.

Vid rivning av komplementbyggnad behövs varken lov eller anmälan.  Exempel på komplementbyggnader är förråd, carport, garage eller likvärdig byggnad, behöver varken lov eller anmälan.

Anmälan krävs alltid för rivning av enbostadshus, fritidshus, flerbostadshus, skolor, industribyggnader och andra huvudbyggnader.

Rivning av byggnader som inte kräver bygglov

Rivningslov krävs inte för sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, om det inte finns beslut om det i planer eller områdesbestämmelser. Är du osäker, kontakta Gävle kommun.