Guide för anmäla om rivning utanför detaljplanelagt område

Vid ändringar som påverkar en byggnads bärande konstruktion på ett väsentligt sätt är det nödvändigt att skicka in en anmälan till din kommun.

Bra att veta
Börja med att ta reda på vad du får bygga på din fastighet, innan du sätter igång med projektplaneringen. Här kan du läsa mer: Rivning inom detaljplanerat område kräver rivningslov.