Illustration av det kommande byggprojektet Kvarteret Ceylon på Gävle strand.

Gävle Strand – Etapp 2

Läs om byggnationer för Gävle Strand – etapp 2.

Kvarteret Ceylon

Hösten 2021 blev det klart vilket bidrag som vann kommunens markanvisningstävling för Kvarteret Ceylon. Det vinnande förslaget från SHH Bostad utsågs ha mest kvalitet och var bäst anpassat till Gävle Strands förutsättningar (se illustration ovan).

Avtal har tecknats mellan Gävle kommun och SHH bostad om förvärv och de har startat projektarbetet.

Projektavtalet löper ut i februari 2024.

Kvarteret Orient

Kvarteret Orient har förvärvats av K Fastigheter. Byggnation pågår.

Flaggan

Tolvvåningshuset Flaggan är tillsvidare inte aktuellt. Det tidigare avtalet med exploatörer har upphört. Gävle kommun ser nu över möjligheterna för området och Nyhamn. Läs mer här.