Vi renoverar kajen mellan Kungsbron och Rådmansbron

Den 27 maj 2024 startar renoveringen av den 150 år gamla stenmurskajen i centrala Gävle. Kajen sträcker sig mellan Kungsbron och Rådmansbron.

Om projektet

Den 27 maj 2024 inleder vi ett omfattande projekt för att förstärka och bygga om den 150 år gamla stenmurskajen mellan Kungsbron och Rådmansbron i centrala Gävle, Se aktuell plats på Google Maps. Samtidigt rustar vi upp Roddartrappan med nya trappstegsformade sittplatser i trä ner mot Gavleån.

Så bygger vi om

 • Vi förstärker den 40 meter långa kajen med en stödmur av stål (spont).
 • Två lindar från 60-talet blir nedtagna för att ge plats åt pålarna för kajkonstruktionen. Nya träd kommer bli planterade på platsen.
 • Vi utför schaktarbete, pålning och spontning.
 • En ny kaj gjuts, där de gamla stenarna blir återanvända och blir tillsågade för att passa in i miljön.
 • Vi utformar roddartrappan med trappstegsformade sittplatser i trä mot Gavleån.

Så påverkar det trafiken

 • Framkomligheten blir begränsad i området när arbetet pågår. Trafiken leds om till andra vägar.
 • För att underlätta trafiken inför vi en temporär cirkulationslösning runt kajen och Roddartrappan. Följ de tillfälliga vägmärkena på platsen. Se karta nedan.
 • Den tillfälliga bussgatan på Södra Kungsgatan blir enkelriktad för kollektivtrafiken och bilarna.
 • Gående och cyklister blir påverkade av omledningarna. Var uppmärksam på tillfälliga avstängningar och nya dragningar av gång- och cykelbanor.
 • Under perioden kommer trafiksignaler att bli avstängda. Följ istället vägvisning och tillfälliga trafikanordningar.
 • Busslinjer och hållplatser blir anpassade efter de nya trafikflödena. Håll utkik efter tillfälliga hållplatser och bussvägar. Det sker från och med tidtabellskiftet den 17 juni. Mer information finns på X-trafiks webbplats.
 • Parkeringsplatser på Nygatan och Centralplan kan beröras.

Klicka på kartan för att se ett större format.

En bild som visar plan, text, diagram över Kungsbron och Rådmansbron.

Tidplan

Vi beräknar att arbetet med kajen blir färdigt i november 2025.

Bakgrund

Förberedelser 2023

Hösten 2022

 • Vi förberedde inför renoveringen av den 150 år gamla kajen.
 • Vid schaktningen upptäckte vi arkeologiska fynd som keramik, silvermynt, benrester och husgrunder.
 • Länsstyrelsen Gävleborg beslutade att arkeologer måste göra en undersökning på platsen.

Kontakt

För mer information, kontakta projektledare Kai Olsson via vår kundtjänst:

Kajen roddartrappan Kajen och roddrtrappan Kajen Roddartrappan