Vägarbeten i kommunen

Vägarna i Gävle kommun kontrolleras och underhålls regelbundet för att hålla en bra standard. Här hittar du information om hur vi arbetar med underhåll. Du kan även se vilka gator som är planerade att få underhåll härnäst.

Planerade underhållsarbeten

Länken nedan visar en karta där du kan se vilka gator och vägar där underhållsarbete planeras.

Så arbetar vi med underhåll av gator och vägar

  • Kontroll sker med olika intervall beroende på hur hårt trafikerad vägen är.
  • Vid hål i gata åker en entreprenör ut och lagar hålen och rapporterar sedan tillbaka till oss när det är klart.
  • Under perioden april-november arbetar vi för att laga hål inom 24 timmar från att de rapporterats in.
  • Under vinterhalvåret lagas hålen tre dagar i veckan.

Vi hyvlar och dammbinder varje vår

Varje vår, oftast under maj månad, hyvlar vi de grusvägar som kommunen har ansvar för att sköta. Det gör vi för att grusvägarna ska få en jämn yta efter vinterns tjällossning. Vissa av grusvägarna hyvlas två till tre gånger per år. I samband med hyvlingen gör vi också en så kallad dammbindning av vägen.

Dammbindning med med Dustex

För att binda damm och grus till en hård och slitstark körbana och för att göra vägen motståndskraftig mot regn, torka, frost och tjäle använder vi det miljövänliga dammbindningsmedlet Dustex. Dustex är ett naturligt bindningsmedel baserat på lignin som främst utvinns ur gran och tall.

Fakta om Dustex
  • Medlet är ofarligt för djur och människor, det ger inga skador vid kontakt med hud eller ögon och är inte allergiframkallande.
  • Det är inte farligt för vegetation – medlet bryts ned i naturen.
  • Det ger inga skadliga nedbrytningsämnen och ger inte upphov till rostangrepp.
  • Eventuellt stänk på kroppsdelar, husdjur, kläder, fordon eller redskap tvättar du bort med vatten, använd inte rengörings- eller lösningsmedel.

Mellan juni och augusti varje år ser vi till att växtligheten i vägkanten längs kommunens vägar tas bort, så kallad vägkantslåtter.

Slåtter och röjning av vägområdet förbättrar trafiksäkerheten och bidrar till att vattnet kan rinna av på ett bra sätt. Vi lägger särskild vikt vid röjning i korsningar där sikten kan vara begränsad.

Ibland behöver vi stänga av eller begränsa framkomligheten på gator och vägar medan vi arbetar med dem. Du hittar alla dessa arbeten på vår sida för driftinformation.

Anmäl hål i gatan

Här kan du anmäla potthål och hål i gatan.