Halkbekämpning

Här kan du läsa om hur vi arbetar med halkbekämpning, ditt ansvar som fastighetsägare och vart du kan hämta sand för privat bruk.

Sandning och grusning

I första hand sandar eller grusar vi

 • på gång- och cykelvägar
 • vid busshållplatser
 • vid trafikljus
 • vid rondeller
 • i backar
 • i kurvor.

Som väghållare är vi skyldiga att sanda hela bredden av gång- och cykelvägar.

Bostadsgator

Kommunala bostadsgator sandas eller grusas vid extrem halka, och då endast bilvägarnas mitt.

Fastighetsägarens ansvar

Du som fastighetsägare är ansvarig för att hålla trottoarerna utanför din tomt fria från snö. Trottoarerna ska även sandas för att förhindra halkolyckor på trottoaren.

Läs mer om fastighetsägarens ansvar under vintern.

Hämta gratis sand

Från den 15 november till dess att sandupptagningen börjar på våren kan du hämta sand gratis för att halkbekämpa utanför ditt hus. Tänk på att:

 • ta med egen spade och hink
 • sanden enbart ska användas för privat bruk
 • hålla vägbanan öppen så att du inte blockerar för någon annan
 • snöröjningsfordon har företräde för att hämta sand
 • sanden fylls på löpande under vintersäsongen.

I kartan kan de se vart du kan hämta gratis sand. Du kan zooma i kartan och söka på en adress för att se närmaste plats där du kan hämta sand. Du kan också öppna kartan i en egen flik.

 1. Allmänningevägen korsningen Valbovägen, Valbo
 2. Durovägen Bussvändplatsen vid Coop, Hagaström
 3. Margareta Johanssons väg under vattentornet, Sätra
 4. Sadelvägen, Sätra
 5. Odalvägens vändplats, Hille
 6. Solviksvägen vid Engesbergs camping, Norrlandet
 7. Forskarvägen, Bomhus
 8. Gångvägen mellan Stabbläggargatan och Klampargatan, Bomhus
 9. Steneborgskajen, Brynäs
 10.  Kanalvägen, Näringen
 11. Biodlarvägen, Hemlingby
 12. Skogsfruvägen mellan Lämmelvägen och Illervägen, Olsbacka
 13. Spikåsvägen, Valbo
 14. Bergsgatan, Forsbacka
 15. Vallvägen, Norrsundet
 16. Totravägen, Bergby
 17. Norra Stiftelsevägen, Hedesunda

Saltning av vägar

De vägar som trafikeras av kollektivtrafik saltas vid behov. Salt är en effektiv metod för att skapa god trafiksäkerhet men saltets påverkan på miljön gör att vi inte saltar mer än nödvändigt.

Anmäl problem eller fara kring halka

Om du anser att halkbekämpningen har brustit på ett sådant sätt att det innebär trafikfara eller fara för person eller egendom kan du anmäla det via e-tjänsten här nedanför.