Vinterväghållning

Snöröjning, snöbortforsling, halkbekämpning, sandupptagning och ditt ansvar som fastighetsägare vid vinterväghållning.