Sandupptagning

Vi ansvarar för sopning och sandupptagning på kommunala vägar, gång- och cykelbanor, grönytor och torg. Här kan du läsa hur arbetet går till, när vi kommer till ditt område, vilka vägar som vi sopar samt hur du som fastighetsägare kan hjälpa till.

Då tas sanden upp

Via kartlänken nedan kan du se vilken vecka vi planerar att börja ta upp grus i ditt område. Här visas även vilka vägar som Gävle kommun ansvarar för att sopa. Vägar som inte är markerade sköts av Trafikverket eller enskilda vägföreningar.

Veckorna är preliminära och kan ändras beroende på väder.

Så går sandupptagningen till

Sandupptagningen sker enligt en förbestämd turordning. Denna turordning ändras varje år, men utgångspunkten för arbetet är centrala Gävle och de stadsdelar där datumparkering gäller. Tidplanen är preliminär och uppdateras löpande.

För att sandupptagningen ska vara effektiv och ha så liten miljöpåverkan som möjligt används flera olika maskiner. För att motverka spridningen av skadliga dammpartiklarna blötläggs först vägen och därefter sopas sanden upp. Sedan används en maskin med sugfunktion som tar upp det sista dammet och sanden.

Det här händer med sanden

Normalt tas det varje vår upp mellan 8 000 – 10 000 ton sand i Gävle kommun. Om sanden är ren används den för att tillverka ny asfalt. Sand som innehåller för mycket skräp går inte att använda utan måste lämnas på deponi.

Uppsamlad sand går inte att tvätta för återanvändning. Av miljöskäl lämnar vi inte ut den för användning som fyllnadsmassor eller liknande.

Ditt ansvar vid sandupptagning

Om du som fastighetsägare bor längs med en kommunal gata som Gävle kommun sopar är du skyldig att hålla gångbanan ren utmed fastigheten. Tänk på att sopa ut sanden på gatan innan sanden tas bort från ditt område. Om du missar veckan då vi tar upp sanden på din gata kan du alltid själv sopa upp sanden och köra den till en återvinningscentral.

Kommunens sandupptagningsfordon är endast anpassade för att sopa upp sand. Trädgårdsavfall och annat material är du som fastighetsägare ansvarig att ta bort själv. Anpassa dig gärna efter turordningslistan så att du inte sopar ut sanden flera veckor innan sandupptagningen sker. Läs mer om dina skyldigheter som fastighetsägare här.

Följ datumparkering

Om datumparkeringen följs går sandupptagningsarbetet snabbare och blir mer effektivt.