Ett nytt logistik- och transportkluster tar form i Ersbo

Illustrationsbild över den norra etappen på Ersbo etapp 4.
Nu går startskottet för etableringen av ett logistik- och transportkluster i en del av södra Ersbo. På kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni, fattades beslut om att markanvisa två tomter till DHL respektive Gävle Fjärrfrakt.

Det nära läget till E4 är en av flera avgörande faktorer som gör Ersbo till ett attraktivt område för transportintensiva verksamheter. Redan i höst startar försäljningen av totalt 20 tomter i området.

Översiktsbild över hela planområdet Ersbo etapp 4

Ersboområdet har under en längre tid exploaterats och är redan idag ett attraktivt industri- och verksamhetsområde som omfattar ett stort antal verksamheter. Just nu pågår utveckling av området söderut, i etapp 4. Att bilda ett kluster för logistik- och transportverksamheter och verksamheter som stödjer branschen, är en del i kommunens försäljningsprinciper för området. Kommunstyrelsens beslut om att ge markanvisning till två aktörer inom transportsektorn, Gävle fjärrfrakt AB och DHL är ett steg i denna utveckling.

Vi är väldigt glada att vi genom markanvisningarna till Gävle fjärrfrakt AB och DHL nu tar nästa steg i utvecklingen av Ersbo. Samtidigt får två väletablerade företag i Gävle möjlighet att fortsätta växa i ett attraktivt industri- och verksamhetsområde. Vi hoppas att de kommer att locka fler företag till platsen och att de blir dragare för en positiv utveckling av verksamhetsområdet, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande i Gävle.

Utveckling av verksamhetsmark är en viktig del i arbetet med att attrahera etableringar till Gävle. Men det är också betydande i att skapa förutsättningar för att behålla redan befintliga verksamheter, bidra till deras utveckling och främja att arbetstillfällen stannar kvar i Gävle. Att kommunen nu beslutar om markanvisning är ett resultat av en nära dialog mellan Gävle kommuns etableringsservice och två aktörer med tydlig vilja att fortsätta sin utveckling i Gävle. Joakim Tuvér, VD Gävle fjärrfrakt berättar:

Vi har letat mark i flera år för att flytta vår verksamhet. Vi har vuxit ur lokalerna och området vi befinner oss i nu ligger väldigt nära centrum. Det är bara fördelar för oss att ligga närmare E4 och komma ur stadskärnan. Att vi dessutom samlokaliserar oss i ett kluster med andra skapar förutsättningar för effektiva samarbeten och gynnar många av våra kunder som redan finns på plats i området. Allt känns väldigt positivt och nu kommer vi äntligen kunna satsa på att utveckla verksamheten i Gävle.

Tomter till försäljning

Utöver utveckling av ett logistik- och transportkluster möjliggör detaljplanen även etableringar av industri, verksamheter, kontor samt restaurang och drivmedelsförsäljning i området. Just nu finns en tomt till salu på Ersbo etapp 4 och till hösten påbörjas försäljning av ytterligare 20 tomter. Utgångspris för en tomt är 560 kr/kvm, förutom några få tomter med skyltläge som kostar 600 kr/kvm i utgångspris. Köparna får då en färdigterraserad tomt.
Är du intresserad av att köpa mark i Ersbo? Gävle kommuns etableringsservice har i uppdrag att lyssna in och föra dialog med intresserade aktörer.

Hör av dig till etablera@gavle.se, så startar vi upp en kontakt.

Hitta lediga lokaler eller mark.

Läs mer om Ersbo etapp 4.