Näringslivsprogram

Konkurrenskraftiga företag skapar fler jobb och skatteintäkter. När de mår bra, gynnas även Gävle kommun. Tillsammans växer vi och främjar tillväxt.

En satsning på det lokala näringslivet

Näringslivsprogram är ett långsiktigt dokument som syftar till att stärka det lokala näringslivet. Programmet fokuserar på befintliga företag, nya företag och etableringar, och har tagits fram i samarbete med näringslivet, myndigheter och kommunen. Målet är att Gävle ska vara en plats där företag kan växa och utvecklas.

Alla sektorer och bolag i kommunkoncernen stödjer målen

Näringslivsprogrammet är en ambitiös satsning på att förbättra företagsklimatet i regionen och att stärka det lokala näringslivet. Programmet är utformat för att sträcka sig över en period på fem år, vilket ger en långsiktig strategisk planering för att uppnå målen.

Alla sektorer och bolag inom kommunkoncernen måste anpassa sina verksamhetsplaner och ta fram konkreta aktiviteter för att stödja målen. Det främjar helhetssyn och samarbete mellan aktörer och är avgörande för stabilitet och tillväxt inom Gävles näringsliv.

Strategier för stärkt företagsklimat i regionen

Näringslivsprogrammet ger inblick i företagsutveckling

Att läsa näringslivsprogrammet ger en djupare förståelse för hur kommunen tänker kring näringslivsutveckling och vilka strategier som används för att stärka företagsklimatet i regionen.

Treårig färdplan för kommunens näringsliv

Färdplanen för Gävle kommuns näringslivsarbete är ett dokument som sträcker sig över tre år och fungerar som en guide för vad kommunen vill prioritera och fokusera på.

Så arbetar kommunen med att uppnå målen

För att uppnå näringslivsprogrammets mål är det viktigt att samarbeta och engagera alla berörda aktörer, inklusive näringslivet, myndigheter och kommunen.

Ledningsgruppen under kommundirektören har en viktig roll i att koordinera arbetet och utvärdera varje målområde för att se till att det görs förbättringar där det behövs. Genom regelbundna utvärderingar av målområdena kan kommunen se vilka förbättringar som behöver göras och hur samarbetet mellan olika aktörer kan förbättras.

Ett samarbete mellan näringslivet och Högskolan i Gävle

Programmet har utvecklats genom ett nära samarbete mellan kommunen, näringslivet och Högskolan i Gävle. Kommunen tar en framträdande roll och samarbetar nära företag, liksom andra lokala och regionala aktörer, för att identifiera områden som behöver förbättras.

Det är viktigt att näringslivet bidrar till jobbskapande, innovation och hållbar utveckling i kommunen. Genom ständig förbättring säkerställs att programmets mål uppnås och bidrar till att skapa en positiv företagsklimat.

Lämna in förslag och påverka utvecklingen av din kommun

Som medborgare har du möjlighet att skicka in dina idéer för att förbättra livskvaliteten, stärka näringslivet och främja en hållbar utveckling i vår stad.