Förändring för enskild pedagogisk omsorg

För dig som ska ansöka om förändring för enskild pedagogisk omsorg. Vilka förändringar du måste rapportera samt blanketter.

Ansökan om förändringar som kräver ny prövning av godkännande

Du som ska göra förändringar i ett befintligt godkännande behöver ansöka om förändringen för ny prövning av godkännandet. Innan en väsentlig förändring genomförs ska en ansökan om nytt godkännande göras i god tid. Sökande ska i sin planering ta hänsyn till att vi påbörjar utredningen av en ansökan först när en annan ansökan är komplett.

Ansökan av förändring krävs vid

  • Utökning av antalet platser
  • Byte av verksamhetens lokal eller adress
  • Byte av ägare hos huvudmannen

Blankett för att ansöka om förändring

Om du ska avsluta din verksamhet

Du som är huvudman ska i god tid informera oss innan en verksamhet avslutas. Det gör du via blanketten nedanför. Du ska också informera föräldrar och barn som är placerade i verksamheten senast fyra månader innan planerad avveckling och till de vårdnadshavare som ställt sina barn i kö.

Du som är huvudman ska hålla oss informerade om hur du går till väga med avvecklingen av din verksamhet. Du ska också uppdatera din information till föräldrar om den planerade avvecklingen.

Anmälan om förändring i ägar- och ledningskretsen

En huvudman som fått godkännande att bedriva enskild pedagogisk omsorg och som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen måste anmäla förändringarna till oss.

Läs mer om ägar- och ledningsprövning

Läs mer om förändring i ägar- och ledningskretsen