Servering och försäljning

Information om att starta restaurang, öppna uteservering. Du kan ansöka om tillstånd för alkohol eller tobak. Här kan du också ansöka om att bedriva torghandel och olika typer av skyltning.

Har du en verksamhet i som tillverkar eller förädlar produkter avsedda för kontakt med livsmedel i Gävle Kommun? Då ska du registrera den hos oss senast den 1 juli 2024. Använd vår e-tjänst.

Starta restaurang, café och annan livsmedelsverksamhet

Om du inte har ett företag sedan tidigare behöver du först registrera ett företag hos Bolagsverket.

På Verksamt.se kan du skapa en personlig checklista som ger dig en samlad bild över de uppgifter du behöver lämna, de tillstånd du behöver söka och i vilken ordning.

Anmäl och registrera livsmedelsverksamhet

Har du ett registrerat företag och vill starta livsmedelsverksamhet måste du anmäla och registrera din livsmedelsanläggning. Det kan du göra via e-tjänst eller blankett. Du hittar både e-tjänsten och blanketten via länken här nedanför.

Ändring av befintlig livsmedelsverksamhet

Livsmedelsföretagare har en skyldighet att anmäla betydande ändringar av en befintlig verksamhet, som till exempel renovering eller utökning av verksamheten. För att göra en anmälan vid ändring av verksamheten, kan du använda samma blankett eller e-tjänst som vid anmälan och registrering av livsmedelsverksamhet.

Gör din anmälan om registrering

Anmäl och invänta beslut

Du får starta din verksamhet när du fått din registrering från oss. Om det har gått 14 dagar sedan vi tog emot din anmälan får du starta verksamheten, även om du inte har fått något beslut ännu. Om du postar blanketten börjar dagarna alltså inte att räknas när du skickar den, utan när den kommit fram till oss. Använder du e-tjänsten måste du kolla att du fått ett bekräftelsemejl om att din anmälan är inkommen.

Om du startar verksamheten utan beslut
Om du startar utan att anmäla, eller utan beslut och innan de 14 dagarna har gått, kommer du att behöva betala en sanktionsavgift. Läs mer i avsnittet om avgifter nedan.

Då behöver du anmäla

Du måste anmäla till samhällsbyggnadsnämnden om du ska:

 • starta en ny livsmedelsverksamhet
 • ta över en befintlig livsmedelsverksamhet och ändrar bolagsform eller organisationsnummer
 • flytta till andra lokaler, så att verksamheten får ny adress
 • byta bolagsform, till exempel från enskild firma till aktiebolag. Eftersom verksamheten då får ett nytt organisationsnummer blir den också en ny juridisk person.

Om du missar eller låter bli att anmäla din verksamhet i dessa fall kommer vi att kräva en sanktionsavgift. Läs mer om våra sanktionsavgifter under rubriken Avgifter.

Då behöver du inte anmäla

Om du tar över ett befintligt aktiebolag och inte ändrar organisationsnumret behöver du inte anmäla. Däremot får du gärna berätta för oss om verksamheten får nya kontaktuppgifter, till exempel ny ansvarig kontaktperson.

Livsmedelsverket har beslutat sig för att använda en ny och mer enhetlig modell för att bedöma riskklassning av livsmedelsverksamheter från och med 2024.

Riskklassningen avgör hur många kontroller som kommer att utföras inom en livsmedelsverksamhet under en period av 5 år. Den nya modellen tar bättre hänsyn till de olika aktiviteterna som sker inom verksamheten och ger en rättvisare bild av de risker som finns i hanteringen.

Du kan enkelt skicka in underlaget för den nya riskklassningen genom vår e-tjänst.

Debitering av livsmedelskontroller

Med den nya riskklassningen kommer de vanliga livsmedelskontrollerna att inte längre tas ut som en årsavgift utan istället faktureras efter att de har genomförts.

Om det finns brister i verksamheten kan det fortfarande leda till extra kontroller, som kommer att faktureras separat i efterhand.

Tidigare hade kommunen möjlighet att göra uppföljningar av tidigare brister under en vanlig kontroll, men den möjligheten har minskat. Det kan innebära att det blir fler extra kontroller.

För mer information om riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024, besök livsmedelsverket.se

Efterhandsdebitering

Från och med år 2024 kommer alla livsmedelsföretag betala efter varje kontroll. Avgiften beräknas på den faktiska nedlagda handläggningstiden i ärendet och inkluderar förarbete, efterarbete samt kontrolltid.

Avgift för registrering

Alla livsmedelsanläggningar, t.ex. restaurang, livsmedelsbutik, café, e-handelsbutik eller förskola, som är placerade i Gävle kommun ska registreras hos oss. Kommunfullmäktige har beslutat att avgiften för registrering är 1 219 kronor, vilket motsvarar en timmes handläggning.

Avgift för kontroller

Kommunen är skyldig att ta ut avgifter för Samhällsbyggnadsnämndens kontroll av livsmedelsverksamheter. Kommunfullmäktige har beslutat att timavgiften för livsmedelskontroll skall vara 1 283 kronor för ordinarie kontroll och 1 219 kronor för uppföljande kontroll samt utredning av klagomål.

Mängden kontroll beror på vilken omfattning och vilka risker som finns i verksamheten. Din verksamhet placeras i en kontrollfrekvens under de kommande 5 åren enligt den modell som Livsmedelsverket tagit fram.

Mer information om riskklassningen finns på livsmedelsverkets hemsida

Timavgift för uppföljande kontroll

Uppföljande kontroller görs om brister har upptäckts vid ett kontrollbesök och livsmedelsinspektörerna måste komma tillbaka en extra gång för att kontrollera att bristerna inte finns kvar. Denna uppföljande kontroll ingår inte i den årliga avgiften, Gävle kommun tar därför ut en extra avgift på 1 219 kronor per timme. Exempel på allvarliga brister är odeklarerade allergener i en produkts ingrediensförteckning, mat som förvaras i felaktiga temperaturer och skadedjursproblem.

Sanktionsavgifter

Om du inte anmäler din verksamhet kommer du att behöva betala en sanktionsavgift. Du måste betala sanktionsavgiften även om du av misstag glömt att anmäla registrering.

Om du har missat att anmäla en ny verksamhet

Sanktionsavgiften ska motsvara en procent av årsomsättningen men är lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor för privata företag. För landsting, statliga eller kommunala verksamheter är avgiften 40 000 kronor.

Om du har missat att anmäla en befintlig verksamhet som du tar över

Sanktionsavgiften ska motsvara en halv procent av årsomsättningen men lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor för privata företag/verksamheter. För landsting, statliga eller kommunala verksamheter är avgiften 40 000 kronor.

Vi kontrollerar din verksamhet

Gävle kommuns livsmedelsinspektörer gör kontroller av livsmedelsanläggningar i hela kommunen. Livsmedelsinspektörerna kommer oftast på kontroller utan att berätta det i förväg och granskar bland annat personlig hygien, hur lokalen ser ut, att utrustningen som används är hel och ren och att de varor som levereras är som de ska och att maten förvaras i rätt temperatur. Kontrollerna ska säkra att personalen har rätt utbildning för jobbet och att du som företagare har nödvändiga kunskaper och rutiner för att kunna driva en säker verksamhet.

Timavgift för uppföljande kontroll

Uppföljande kontroller görs om brister har upptäckts vid ett kontrollbesök och livsmedelsinspektörerna måste komma tillbaka en extra gång för att kontrollera att bristerna inte finns kvar. Denna uppföljande kontroll ingår inte i den årliga avgiften, och vi tar därför ut en extra avgift, som du kan läsa mer om i avsnittet om avgifter ovan. Exempel på allvarliga brister är om en butik inte städar tillräckligt bra, om en restaurang har stora problem med skadedjur eller inte kan ge information om varifrån en råvara eller ett livsmedel kommer.

Din egen kontroll av verksamheten

Du som livsmedelsföretagare ska veta att maten du säljer är säker och rätt märkt. Verksamheten ska ske i lämpliga lokaler och ha den utrustning som krävs. Du ska kontrollera din egen verksamhet och se till att den uppfylla kraven i lagstiftningen. För att din egen kontroll ska bli bra måste du först och främst tänka på hur du arbetar för att uppnå de allmänna hygienreglerna på ett bra sätt. Det är oftast tillräckligt med goda hygienrutiner för att producera säker mat. Ytor och material ska vara täta, släta och lätta att rengöra. Några exempel på områden som kan utgöra grunden för den egna kontrollen:

 • Personalens utbildning
 • Personlig hygien
 • Livsmedelsanläggningens lokaler, utrustning och underhåll
 • Rengöring
 • Skadedjursbekämpning
 • Kontroll av temperaturer
 • Kunna ge rätt information om maten

För att undvika onödiga risker och ha kontroll över hanteringen i din verksamhet måste du ha kunskap om vilka risker som finns i verksamheten och hur du förebygger och kontrollerar dem. Som konsument ska man även kunna lita på att man får det man betalar för. Mer information om egen kontroll av verksamheten och vilka riktlinjer som gäller för just din bransch hittar du hos Livsmedelsverket.

Om du vill sätta upp en uteservering behöver du ansöka om tillstånd hos Polisen.

Om du vill göra en mer omfattande uteservering med till exempel större inhägnader, uppbyggnader och fasta markiser behöver du också söka bygglov.

Vill du servera alkoholhaltiga drycker på uteserveringen behöver du serveringstillstånd. Läs mer om serveringstillstånd längre ner på sidan.

Läs mer om uteservering och hur man ansöker om tillstånd här.

Har du en verksamhet i som tillverkar eller förädlar produkter avsedda för kontakt med livsmedel i Gävle Kommun? Då ska du registrera den hos oss senast den 1 juli 2024. Använd vår e-tjänst:

Om du är tillverkare, förädlare eller importör av material i kontakt med livsmedel behöver du anmäla det till Gävle kommun. Du kan läsa mer på livsmedelsverkets webbsida.

Kommunfullmäktige har beslutat att avgiften för registrering är 1 219 kronor, vilket motsvarar en timmes handläggning.

Sälja alkohol, tobak, e-cigaretter/påfyllningsbehållare och läkemedel

Till dig som redan har ett serveringstillstånd

Här har vi samlat viktig information till dig som har ett serveringstillstånd.

Ägarens kunskap och serveringslokalens lämplighet

När du ansöker om tillstånd att servera alkohol gör vi en utredning om dig som ägare och om serveringslokalen är lämplig innan vi fattar beslut.

Läs mer om kunskap och lämplighet för servering av alkohol.

Läs mer om krav på kök, matutbud och lokaler.

Ansök via e-tjänster eller blankett

Om du har fått serveringstillstånd enligt alkohollagen får du servera alkohol. Det gäller spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker (exempelvis cider).

Du kan ansöka om serveringstillstånd via någon av e-tjänsterna eller blanketterna nedan.

Registrering av livsmedelsverksamhet och stadigvarande serveringstillstånd

Du som bedriver en livsmedelsverksamhet behöver registrera och anmäla din verksamhet. Det gäller oavsett om du har serveringstillstånd eller inte.

För att servera alkohol måste du ansöka om tillstånd via e-tjänst. Om du ska göra ändringar i din ansökan skickar du in det i e-tjänsten.

Tillfälliga serveringstillstånd

Här finns e-tjänster för dig som ska ansöka om olika tillfälliga serveringstillstånd.

Ändrade ägarförhållanden

Här hittar du e-tjänst för att anmäla ändringar av ägare.

Anmäl serveringsansvariga personer

Om du har serveringstillstånd måste det alltid finnas en serveringsansvarig på plats. Använd e-tjänsten för att registrera din lista över serveringsansvariga.

Olika typer av serveringstillstånd

Ett tillstånd kan gälla alkoholservering till allmänheten, förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan gälla:

 • året runt
 • under en viss tid varje år
 • en enstaka tidsperiod
 • vid enstaka tillfällen.

Så lång är handläggningstiden

Handläggningstiden börjar räknas när vi har fått en komplett ansökan. Du får besked från din handläggare när detta sker. Vi kommer bland annat att undersöka din lämplighet att servera alkohol innan socialnämnden fattar beslut.
Så behandlas din ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Vi har cirka åtta veckors handläggningstid för:

 • stadigvarande serveringstillstånd för servering till allmänheten inklusive pausservering
 • stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap inklusive cateringtillstånd till slutna sällskap
 • tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
 • ändring i stadigvarande tillstånd utanför normaltiden (11.00-01.00).

Vi har cirka fem veckors handläggning för:

 • ändring i stadigvarande tillstånd inom normaltiden (11.00-01.00).

Vi har cirka fem veckors handläggning för:

 • tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap.

Vi har cirka sju dagars handläggningstid för:

 • anmälningar.

När behövs serveringstillstånd för alkohol?

Om du serverar alkohol till allmänheten behövs alltid ett serveringstillstånd.

Om samtliga tre punkter nedan uppfylls behöver du inget tillstånd.

 • Serveringen sker under ett enstaka tillfälle i ett slutet sällskap.
 • Serveringen sker till självkostnadspris (kostnaden för inköp av dryckerna.)
 • Serveringen sker i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker eller försäljning av varor eller tjänster.

Här kan du läsa mer slutet sällskap och när du inte behöver ha serveringstillstånd.

Vad krävs för att få ett serveringstillstånd?

Du ska kunna alkohollagen

Du som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska göra Folkhälsomyndighetens kunskapsprov om alkohollagen.

Serveringsstället ska uppfylla kraven

Du som ansöker om serveringstillstånd ska visa att ni uppfyller alkohollagens krav.

 • Om det serveras starköl ska det serveras lättöl eller alkoholfri öl.
 • Om det serveras alkoholhaltig cider ska det serveras alkoholfri cider.
 • Om det serveras rött och vitt vin ska det serveras alkoholfritt vin eller annan dryck som bedöms som en jämförbar måltidsdryck. (Läsk bedöms inte vara ett likvärdigt alternativ till vin som måltidsdryck.)

Servering till allmänheten året runt, eller en viss tidsperiod varje år

Serveringsstället ska ha:

 • ett eget kök i anslutning till serveringslokalen
 • ett varierat utbud av lagade eller på annat sätt tillredda maträtter.

Undantag: En teater eller konsertlokal kan få tillstånd att servera vin och starköl utan att servera mat. Tillståndet gäller då i foajén under pauser i föreställningen.

Servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle

Serveringsstället ska erbjuda lagad eller på annat sätt tillredd mat.

Servering i slutet sällskap

Serveringsstället ska erbjuda lagad eller på annat sätt tillredd mat.

Ansöka om serveringstillstånd

Tillstånd för servering av alkohol för krögare

Du som har en restaurang och vill servera alkohol kan ansöka om tillstånd via e-tjänster eller blanketter ovan.

Om din restaurang har en fast plats och verksamheten ska drivas löpande ska du ha ett stadigvarande tillstånd. Ansökan för stadigvarande tillstånd ska också användas om du vill servera alkohol till slutna sällskap i en fast lokal eller i din cateringverksamhet.

I listan över avgifter för servering av alkohol finns uppgifter om vad det kostar att ansöka om tillstånd.

Om du får ett tillstånd gäller det så länge som din verksamhet uppfyller de lagar, krav och regler som gäller vid alkoholservering.

Övriga ansökningar och ändringar

Ändring av stadigvarande tillstånd för servering av alkohol

Ditt tillstånd gäller för den yta och under de serveringstider som du ansökte om. Om du vill göra ändringar vad gäller yta eller serveringstider, ska du skicka in en ansökan om ändring av ditt serveringstillstånd.

Avgiften för ansökan hittar du i vår lista över avgifter för servering av alkohol.

Byte av ägare – försäljning av hela bolaget

Om du har sålt ditt restaurangbolag måste den nya ägaren godkännas för att bolaget ska få behålla serveringstillståndet. Det är viktigt att köparen skickar in en anmälan om ändrade ägarförhållanden.

Under den tid som vi prövar lämpligheten hos bolagets nya ägare, behåller bolaget serveringstillståndet och har rätt att fortsätta servera alkohol.

Byte av ägare – försäljning av verksamheten utan att sälja bolaget

Om du bara säljer din verksamhet (inkråm) och inte bolaget, så måste den som köper verksamheten av dig ansöka om ett helt nytt serveringstillstånd för sitt bolag. Köparen får inte servera alkohol innan hen har fått ett nytt tillstånd.

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten

Detta tillstånd gäller bland annat för tillfälliga serveringstält eller uteserveringar som riktar sig till allmänheten

Anmäl om du slutar sälja alkohol

Det är viktigt att du anmäler om du vill sluta sälja alkohol. Använd vår e-tjänst nedan för att anmäla förändringar i din verksamhet.

Ansvarsfull alkoholservering

Gävle kommun bidrar till att minska våldet i och utanför restaurangerna genom att minska berusningsgraden inne på krogarna och förhindra att alkohol serveras till personer under 18 år.

Läs mer om Ansvarsfull alkoholservering här.

Här kan du ta del av Gävle kommuns regler och riktlinjer gällande alkoholservering.

Vid frågor eller funderingar – kontakta gärna alkoholhandläggarna på telefon eller via e-post.

Enligt alkohollagen måste du anmäla till kommunen innan du ska börja sälja folköl. Du gör anmälan via e-tjänsten nedan.

Du måste även sälja matvaror

För att få tillstånd att sälja folköl (öl vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent alkohol) måste du bedriva en verksamhet i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal. Du måste också bedriva försäljning av matvaror ur det vanliga livsmedelssortimentet i lokalen.

Detta räknas som matvaror

Med det vanliga sortimentet menas till exempel mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, grönsaker och frukt, samt ett brett urval konserver och djupfrysta matvaror. Som matvaror brukar också räknas pizzor, piroger, smörgåsar och portioner av hämtmat. Kiosksortimentet är inte matvaror och med det menas glass, konfektyrer, snacks, läskedrycker, kaffe, te, kakao, frukt, produkter av frukt, honung, kex och liknande.

Servering av folköl

Vid servering av folköl krävs att du också serverar mat. Kiosksortiment räcker inte heller här. Som tumregel för matutbudets omfattning kan du tänka att du ska servera maträtter som fungerar som en normal lunch.

Kassapersonalen har ansvar

Folköl får inte säljas:

 • Till den som inte har fyllt 18 år
 • Till den som kan antas lämna den vidare till person under 18 år.
 • Om kunden är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel.
 • Kassören/kassörskan är vid tveksamma fall skyldig att kontrollera kundens ålder och känna till reglerna som är angivna i Alkohollagen och ansvarig för att de efterföljs.

Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning

Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera att försäljningen sker på det sättet som står i alkohollagen. Du ska skriva ned hur kontrollen av verksamheten går till hos er. Den beskrivningen kallas egenkontrollprogram och ska vara anpassad för din verksamhet. Det är du som näringsidkare som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. Programmet bör innehålla försäljningsställets rutiner för att kontrollera försäljning av folköl och för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna. Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare i egenkontrollen och är ett viktigt underlag när kommunen genomför tillsyn av försäljningen. Folkölansvariga bör utses vid varje ölförsäljningsställe och noteras i egenkontrollprogrammet.

Försäljningsförbud vid överträdelse

Rätten att sälja folköl kan vid överträdelse av alkohollagen dras in i 6 månader och vid upprepad eller allvarlig försummelse utökas till 12 månader. Socialnämnden i Gävle kommun fattar dessa beslut.

Ägarbyte eller förändringar av verksamheten

Anmälan om ägarbyten och eventuellt andra betydande förändringar ska alltid göras till Gävle kommun.

Avgifter

Kommunen tar varje år ut en avgift för försäljning av folköl, en så kallad tillsynsavgift som är bestämd av kommunfullmäktige.

För 2024 gäller följande: Försäljning av folköl, 1 100 kronor per år. Påminnelse efter uteblivet egenkontrollprogram, 550 kronor. Återbesök för uppföljande tillsyn till följd av brister, 1 070 kronor per extra tillsynsbesök.

Du som vill sälja tobak i Gävle kommun måste söka tillstånd hos oss.

Läs mer om tobaksförsäljning, våra avgifter och hur du ansöker om tillstånd

Om du vill sälja tobaksfria nikotinprodukter ska du anmäla det till kommunen innan du börjar.

Läs mer och anmäl försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Enligt lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste du anmäla till kommunen innan du ska börja sälja e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare. E-cigaretter (elektroniska cigaretter) är produkter som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten. En påfyllningsbehållare är en behållare som innehåller nikotinhaltig vätska och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. Påfyllningsbehållare som innehåller en vätska utan nikotin omfattas inte av lagen.

Anmälan

Om du vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste du göra en anmälan till kommunen. Du gör anmälan via e-tjänsten nedan. Observera att e-tjänsten gäller för både e-cigaretter, påfyllningsbehållare och folköl.

Du ska också göra en avanmälan om du ska sluta sälja dessa produkter. Med anmälan ska du också skicka in en kopia på ert egenkontrollprogram för försäljningen.

Egenkontrollprogram för försäljningen av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Du som tänker sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare till konsumenter ska själv kontrollera (göra egenkontroll av) att försäljningen sker på det sättet som står i lagen. Du ska skriva ned hur kontrollen av verksamheten går till hos er. Den beskrivningen kallas egenkontrollprogram och ska vara anpassad för din verksamhet. Det är du som näringsidkare som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. Programmet fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare i egenkontrollen och är ett viktigt underlag när kommunen genomför tillsyn av försäljningen.

Åldersgräns

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare får endast säljas till personer som har fyllt 18 år. Den som lämnar ut produkterna ska kontrollera att köparen har fyllt 18 år. På försäljningsstället ska det finnas en tydlig och klart synbar dekal/skylt som talar om för de som handlar vilken åldersgräns som gäller.

Krav på produkten och förpackningen

Påfyllningsbehållare får inte överstiga 10 ml. För elektroniska engångscigaretter eller engångspatroner får patronerna eller tankarna inte överstiga 2 ml. Vätska som innehåller nikotin får inte innehålla:

 • mer nikotin är 20 mg per ml.
 • vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker.
 • koffein, taurin eller andra tillsatser eller stimulerande ämnen som är förknippade med energi och vitalitet.
 • tillsatser som färgar utsläpp.
 • tillsatser som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i oförbränd form.

Varje förpackning ska ha en svensk hälsovarning. Förpackningen ska innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.

Kontroll

Kommunen och Polismyndigheten ansvarar för den lokala kontrollen av försäljningsställen.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift varje år, en så kallad tillsynsavgift, som är bestämd av kommunfullmäktige.

 • Tillsyn över försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare, 1 130 kronor per år.
 • Återbesök för uppföljande tillsyn till följd av brister, 1 130 kronor per extra tillsynsbesök.
 • Påminnelse efter uteblivet egenkontroll-program, 590 kronor.

För mer information om regelverket, se Riksdagens webbplats.

Det finns vissa receptfria läkemedel som får säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Du som vill sälja receptfria läkemedel ska först göra en anmälan till Läkemedelsverket innan handeln påbörjas. Du ska också göra en avanmälan om du ska sluta sälja läkemedel. Sedan den 1 november 2009 inryms även nikotinläkemedel i begreppet vissa receptfria läkemedel.

Anmälan

Den som tänker börja sälja receptfria läkemedel behöver först göra en anmälan till Läkemedelsverket innan försäljningen startar. Mer information om att sälja recepfria läkemedel och anmälningsblanketter för att sälja receptfria läkemedel hittar du på Läkemedelsverkets webbplats.

Avgifter

Tillsynsavgift

Läkemedelsverket tar ut en årlig tillsynsavgift per försäljningsställe. Avgiften är lika stor oavsett om man väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment.

Kontrollavgift

Vi tar ut en kontrollavgift för vårt kontrollarbete.

 • Kontrollavgift: 1 410 kronor per försäljningsställe och år.
 • Återbesök för uppföljande tillsyn till följd av brister: 1 130 kronor per extra tillsynsbesök.
 • Påminnelse efter uteblivet egenkontrollprogram: 590 kronor.

Kontroll

Kommunen ansvarar för den lokala kontrollen av försäljningsställen och Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen. Läkemedelsverket har bland annat möjlighet att utfärda föreläggande om åtgärder eller förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med gällande lag och föreskrifter.

Egenkontrollprogram för läkemedelsförsäljning

Du som säljer receptfria läkemedel ska ha ett skriftligt egenkontrollprogram med rutiner över försäljningen. En mall som du kan använda för detta finns på Läkemedelsverkets webbplats. Den som säljer receptfria läkemedel ska försäkra sig om att kunden har fyllt 18 år. Varje försäljningsställe ska ha åldersgränsdekal/skylt som upplyser om 18-årsgränsen på receptfria läkemedel.

Om det förekommer försäljning av nikotinläkemedel ska det finnas dekal/skylt som upplyser om langningsförbud på dessa produkter. De receptfria läkemedlen ska förvaras åtskilda från andra produkter och där de förvaras ska det finnas en skylt eller liknande som upplyser om att dessa produkter är receptfria läkemedel.

Torghandel, skyltning och gatupratare

Torghandel bedrivs idag främst på Stortorget som är Gävles största och mest centrala torg. Men torgplatser finns även på Södermalmstorg. För att reglera torghandeln finns ordningsföreskrifter för torghandel i Gävle kommun. Dessa berättar bland annat vilka tider som gäller för försäljning, vad som får säljas, renhållning, med mera. Du hittar ordningsföreskrifterna här.

Lediga torgplatser

Du som är intresserad av att hyra en torgplats kan lämna en intresseanmälan via e-tjänst nedan eller kontakta vår kundtjänst.

Torgplatser och avgifter

Följande avgifter gäller för torghandel i Gävle från och med 2024. Avgifterna indexuppräknas vid varje årsskifte.

Torg Mått Avgift Antal platser
Stortorget
Årsplats, fast 5×10 meter 38 621 kronor 9 platser
Årsplats, fast 5×5 meter 19 310 kronor 4 platser
Årsplats, fast 2×4 meter 4 010 kronor 4 platser
Dagplats, tillfällig torgplats 3×3 meter 250 kronor
Bondtorget 1×1 meter Gratis
Matvagnsplats dagtid 37 281 kronor 3 platser
Södermalmstorg
Säsongsplats, fast plats.

1 april-31 oktober

20 kvadratmeter 6 755 kronor 1 plats
Dagplats, tillfällig torgplats 3×3 meter 150 kronor

Kostnader för elförbrukning tillkommer på års- och månadsplatser. För dagplatser är kostnader för elförbrukning inkluderad i priset.

Bondtorget

På Bondtorget, som är en del av Stortorget, är det gratis att stå om du säljer varor från egen tillverkning, till exempel morötter, bär, svamp och andra jord- och skogsprodukter samt vilda blommor och hembakat bröd. Utöver dessa torgplatser på Stortorget, finns tre platser för matförsäljning.

Allmänna platser

Med allmänna platser menas i huvudsak gator, vägar, torg, parker och liknande platser som redovisas som allmän plats i stadens detaljplaner. För att få använda allmänna platser till något annat än vad de ursprungligen upplåtits för, t ex. marknader och evenemang, krävs tillstånd av Polisen. Detta enligt de regler som gäller i Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Gävle kommun.

Livsmedelsförsäljning

För försäljning av livsmedel krävs ett godkännande eller en registrering.

Kontakt

Inom detaljplanelagt område krävs bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. Utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov men däremot tillstånd från länsstyrelsen.

Bygglov krävs också för:

 • Större flaggor med verksamhets- och produktnamn.
 • Fastmonterade markiser. (I vissa fall krävs lov, fråga alltid bygglovsavdelningen)
 • Vepor, banderoller samt större reklamflaggor.
 • Nedfällbara aluminiumridåer.

I Planarkivet kan du se om ditt område är detaljplanelagt. Skylten måste placeras minst 2.5 meter över mark och får skjuta ut högst 2 meter. Över körbana eller den del av gångbana som ligger inom 0.5 meter från körbanekant gäller 4.6 meter som lägsta höjd för skyltplacering. Dessa mått är reglerade av bland annat snöröjningen. Skylten ska placeras i direkt anslutning till verksamheten. Bästa plats för skylten är ovanför entrén eller i anslutning till skyltfönstret.

Så söker du bygglov för skylt

När du förbereder din ansökan kan du följa vår bygglovsguide för uppsättning av skylt.

Läs mer om bygglov för skyltar på Boverkets webbplats.

Gatupratare är en benämning på reklamskyltar som ofta placeras utomhus. För att få placera ut gatupratare på kommunal mark behöver du ha tillstånd från polisen och följa de villkor som finns.

Villkor

Villkoren berättar bland annat hur gatupratare ska placeras för att ge en bättre framkomlighet och förebygga personskador. Villkoren underlättar även för synskadade och andra funktionsnedsatta samtidigt som de bidrar till att ge en vackrare och prydligare stadsbild. Läs villkoren för gatupratare.

Utformning

Gatupratarna i Gävle har utformats för att underlätta framkomligheten och ge en enhetlig stadsbild. Måtten på gatuprataren är 0,65 meter bred och 1,30 meter hög. Den har en rund sarg och finns i färgerna svart.

Zoner och avgifter

Avgiften för gatupratare på kommunal mark är bestämd av Gävle kommunfullmäktige och gäller upplåtelse av offentlig plats. Avgiften för en gatupratare bestäms utifrån i vilken zon den står.

För varje ärende tas en administrationsavgift ut på 800 kronor.

Zon A: 300 kronor i månaden

 • Mellan Stortorget – Drottninggatan från Norra Kansligatan till Norra Rådmansgatan
 • Rådhusesplanaden mellan Drottninggatan och Nygatan

Zon B: 250 kronor i månaden

 • Inom ett område som begränsas av Valbogatan och dess förlängning till järnvägen strax norr om Stora Esplanadgatans vändplats – Västra Vägen – Kvarnbron – Kungsbäcksvägen – Gammelbroplan – Borgmästarplan – Luthergatan – Kaserngatan – järnvägen

Zon C: 200 kronor i månaden

 • Områden utanför Zon B

Ansökan

För att placera ut gatupratare på kommunal mark och därmed ta offentlig mark i anspråk krävs tillstånd från polismyndigheten. Läs mer hur du ansöker på polismyndighetens webbplats.

Kontaktuppgifter

Polisen i Gävleborg Besöksadress: Södra Centralgatan 1, Gävle
Postadress: Box 625, 801 26 Gävle
Telefon: 114 14 Telefax: 026-65 50 08 (kontorstid), 026-65 51 14 (dygnet runt)

Hemsida: www.polisen.se/gavleborg
E-postadress: polismyndigheten.gavleborg@polisen.se

En avgift tas ut av polismyndigheten vid ansökan. Tillståndstiden är begränsad till högst tre år.