Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Styrelsen har även det övergripande ansvaret för att besluten verkställs, följs upp och utvärderas.

Det här är kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Styrelsen har även det övergripande ansvaret för att besluten verkställs, följs upp och utvärderas.

Politiker i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare. Se vilka politiker som sitter i kommunstyrelsen här.

Sammanträden

Styrelsens sammanträden är inte offentliga, vilket innebär att du som medborgare till skillnad från kommunfullmäktiges sammanträden inte har rätt att medverka som åhörare. Däremot publiceras alltid sammanträdesprotokollen efter sammanträdena.

Kallelser och protokoll

Här hittar du kallelser till kommande sammanträden samt protokoll från tidigare sammanträden. 

Nämndens arbete med dataskydd

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling som nämnden bestämmer ändamål och medel för. Läs om hur nämnden behandlar dina personuppgifter.

Sektor kopplad till kommunstyrelsen

Styrning och stöd är den sektorn som är kopplad till kommunstyrelsen. Läs mer om Styrning och stöd här.