Jävsnämnden

Jävsnämnden ansvarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden normalt har ansvaret, men inte kan på grund av jäv. Samhällsbyggnadsnämnden får nämligen inte utöva myndighetsutövning gentemot verksamhet och objekt som nämnden själv bedriver.

Politiker i jävsnämnden

Här hittar du information om vilka ledamöter och ersättare som sitter i jävsnämnden.

Kallelser och protokoll

Kallelser och protokoll från jävsnämnden hittar du här.

Sektor kopplad till nämnden

Styrning och stöd är den sektor som är kopplad till Jävsnämnden. Läs mer om Styrning och stöd här.