Nämnder

Information om Gävle kommuns nämnder, till exempel ansvarsområde, kallelser och protokoll och vilken sektor varje nämnd är kopplad till.