Överförmyndarnämnden

Information för dig som vill veta mer om överförmyndarnämnden, och vad de arbetar med och vilka politiker som sitter i nämnden.

Överförmyndarnämndens uppgift

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag.

Här hittar du mer information om förmyndare, förvaltare och gode män.

Politiker i överförmyndarnämnden

I överförmyndarnämnden sitter tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Här hittar du information om vilka ledamöter och ersättare som sitter i överförmyndarnämnden.

Kallelser och protokoll

På grund av sekretesslagen publiceras inte protokoll som innehåller individärenden på webben.

Du kan klaga hos Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Dalarna har tillsyn över överförmyndarverksamheten. Det innebär att länsstyrelsen gör inspektioner och kan granska en överförmyndare efter till exempel en anmälan från allmänheten.

Om du vill framföra klagomål på en överförmyndare eller överförmyndarnämnden kan du vända dig till Länsstyrelsen Dalarna.

Du hittar mer information på Länsstyrelsen Dalarnas webbsida.

Kontakta överförmyndarenheten

Här kan du som god man/ställföreträdare/förälder skicka ett meddelande på ett säkert sätt gällande huvudman/omyndig. Du är också välkommen att ställa ställa andra frågor om ditt uppdrag hos överförmyndarenheten.

Sektor kopplad till nämnden

Styrning och stöd är den sektor som är kopplad till Överförmyndarenheten. Läs mer om Styrning och stöd här.