Valnämnden

Valnämnden är den lokala valmyndigheten i Gävle kommun. Nämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, region och kommunfullmäktige, val till europarlamentet, samt folkomröstningar som ska genomföras.

Det gör valnämnden

Förutom att ansvara för genomförandet av allmänna val till riksdag, region och kommunfullmäktige, ser valnämnden bland annat till att det finns lokaler att rösta i, anställer röstmottagare och ansvarar för den första, preliminära räkningen av rösterna i vallokalerna på valnatten.

Här hittar du information om vilka ledamöter och ersättare som sitter i valnämnden.

Kallelser och protokoll

Här hittar du kallelser och protokoll från valnämnden.

Sektor kopplad till nämnden

Styrning och stöd är den sektor som är kopplad till Valnämnden. Läs mer om Styrning och stöd här.