Fristadsprogrammet

Här kan du läsa om Fristadsprogrammet och hur Gävle kommun bidrar i projektet.

Fristadsprogrammet och ICORN

ICORN, International Cities of Refuge Network, är en medlemsorganisation för städer/kommuner/landsting eller regioner som arbetar för yttrandefrihet. Varje medlem i ICORN blir till en fristad som ger ett temporärt skydd under en period på (vanligtvis) två år åt en hotad författare, journalist, bloggare, skådespelare, konstnär osv.

Fristadsprogrammet skiljer sig från andra konstnärliga residensprogram på det vis att det viktigaste kriteriet vid urval inte är konstnärliga meriter utan just behovet av skydd. Det handlar om att flytta en person från en hotfull situation på en plats till en annan mer trygg plats och miljö, i vilken hen kan landa och få möjlighet att utöva sitt konstnärliga yrke bortom hot om våld och censur.

Som medlem i ICORN förbinder sig fristaden till att stå för fristadskonstnärens bostad och att dela ut ett stipendium till konstnären under perioden. Fristaden skall därtill ordna med en fristadskoordinator som skall agera mentor åt konstnären under perioden och presentera hen för dem mer sociala sfärerna i staden – om en sådan önskan finns. Stipendiet fokuserar på ett stabilt, tryggt grundskydd för personen i fråga och är inte ett konstnärligt stipendium som garanterar konstnärliga arbeten och uppdrag.

Fristadskonstnären kan välja att vara helt privat och hålla sig borta från offentligheten om hen så önskar. Det finns inga motprestationer inskrivna i stipendiet – fokus är på konstnärens trygghet och att fristaden blir till en säker hamn. År 2015 blev Gävle kommun världens första fristad för en förföljd bildkonstnär. På så vis expanderades fristadskonceptet, som dessförinnan vanligtvis omfattat författare och journalister, till att nu även innefatta bildkonstnärer.

Varför är Gävle kommun en fristad?

Genom att vara en fristad för en bildkonstnär i behov av skydd vill Gävle kommun:

  • Verka för att säkra yttrandefriheten och stärka demokratin.
  • Stå upp för rätten att uttrycka åsikter genom utövande av konstnärligt arbete utan att bli utsatt för hot, trakasserier, förföljelse eller fängslande.
  • Bidra till utvecklingen av och mångfalden i Gävles konst- och kulturliv.
  • I en samtid präglad av visuella budskap uppmärksamma den politiska och ibland provocerande kraft som finns i bildkonsten såväl som i den konstnärliga processen.

Läs mer om Fristad på Gävle Konstcentrums webbplats

Gävle kommuns fristadskonstnär 2023-2025