Professionell, snabb och tydlig service

Målområde: Kommunens service till företag

Vi strävar efter att erbjuda professionell, snabb och tydlig service till företag som kontaktar oss för rådgivning, upphandlingar och beslut. För att nå detta mål är det viktigt för oss att ha en god förståelse för företagens vardag och att göra kommunens information och lokaler tillgängliga för alla.

Så arbetar vi för att nå målet

För att åstadkomma detta, präglas hela kommunens arbete av ett gott bemötande, från högsta ledning till enskilda medarbetare. Vi strävar även efter att vara lösningsorienterade och ibland kräver det mod att fatta snabba beslut som gynnar våra kunder på bästa sätt.

Effektiv rådgivning med Företagsservice

Vi erbjuder bra och tydlig rådgivning, som gör det lättare för kunder att fatta rätt beslut. Vi kallar det Företagsservice och det är en lotsfunktion som hjälper företagare att hitta rätt kontaktväg till den information de behöver från kommunen på ett enkelt sätt. Beroende på ärendet vägleder Företagsservice företagaren till rätt instans. Företagare har möjlighet att kontakta Företagsservice för enkla frågor eller för kontinuerligt samordnat stöd, särskilt vid mer intrikata ärenden som kräver flera kontakter med olika personer inom kommunen.

Här kan du läsa mer om Företagsservice

Obligatorisk utbildning för att stärka samarbetet

Vi strävar efter att vara transparenta med förväntningar gentemot kommunen och att ge snabb och begriplig återkoppling. Chefer och medarbetare med koppling till näringslivet kommer att gå internutbildningen ”Service till företag” för att bättre förstå företagens behov och hur kommunen kan stödja dem. Utbildningen inkluderar ämnen som kommunens roller och perspektiv på företag som kunder, näringslivet i Gävle kommun, företagens betydelse för kommunen och kommunens nuvarande och möjliga stöd till företag. Alla medarbetare med företagskontakter måste delta enligt beslut från kommunen. Detta säkerställer att vår personal har den nödvändiga kompetensen för att effektivt samarbeta med företag i vår region.

Erbjuda god service och bygga förtroende

Ibland fattar vi beslut som inte matchar företagens önskemål. I dessa situationer strävar vi extra hårt för att förklara varför beslutet blev som det blev. Det är en viktig del av vår strävan att erbjuda god service och att bygga förtroende mellan kommunen och företagen. Genom denna strategi siktar vi på att fortsätta leverera bra och tillgänglig service till alla våra kunder och att stärka våra relationer med företagen i kommunen.