Ett rikt näringsliv som utvecklas ger Gävle möjlighet att växa

Målområde: Gävle växer

Vi har som mål att växa till 120 000 invånare år 2030, och för att göra det behöver vi skapa fler arbetstillfällen. Det innebär att befintliga företag måste växa, nya företag behöver tillkomma, och vi måste locka fler företag att komma hit. För att göra detta måste vi främja innovation, hållbarhet och internationellt samarbete.

För att Gävle ska växa behöver vi nya bostäder, skolor, vägar och platser för företag. Vi måste ha tillräckligt med utrymme och resurser för att möta den ökande efterfrågan i en växande stad. Gävle måste vara konkurrenskraftigt. Därför behöver vi ett miljövänligt och internationellt fokus, där nya idéer kan ta form. Digitaliseringen är också viktig för stadens utveckling och måste det behöver vi förvalta väl för att möta förändringar som sker i samhället.

Så arbetar vi för att nå målet

Lokaler och mark för tillväxt

Gävle är redan en företagsvänlig stad med bra möjligheter. Det finns tillgängliga lokaler, byggklar verksamhetsmark och en stark infrastruktur. Vi stöder företag som vill växa och nya företag som vill etablera sig här. Det är viktigt att det finns rätt lokaler och mark för dessa företag att verka på. Vi fokuserar på att hjälpa både nya och befintliga företag att hitta lämpliga platser.

En hållbar och attraktiv stad

Gävle erbjuder också bra boende och skolor över hela kommunen, ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter samt en livlig stadskärna. Vi arbetar också hårt för att göra staden attraktiv för högskoleutbildning och forskning för att stärka näringslivet. Genom att prioritera hållbar och modern stadsutveckling, strävar vi efter att göra Gävle till en lockande plats för entreprenörer, innovatörer och kvalificerad arbetskraft.

Här kan du läsa mer om Gävles tillväxtplaner.

Stöd för företag på Marknadsplats Gävle

Inom Marknadsplats Gävle har vi infört en intern samordningsprocess som främjar företag som överväger att etablera sig i regionen. Marknadsplats Gävle är engagerade till att förenkla hela processen för att hitta mark och lokaler för både nya företag och de som strävar efter tillväxt eller omlokalisering. Vår etableringsstrategi är utformad för att säkerställa att vi alltid har tillgänglig mark och kapacitet när företag är intresserade av att etablera sig i vår region.