Kompetensgapet minskar och det livslånga lärandet ökar

Målområde: Så hittar företag rätt kompetens att anställa

Fler arbetstillfällen är positivt för samhället eftersom det leder till ökade skatteintäkter. För att uppnå detta mål krävs samarbete mellan olika aktörer som näringslivet, kommunen, regionen, staten, skolan och högskolan. Med den ökade digitaliseringen blir det allt viktigare att människor håller sina kunskaper uppdaterade genom livslångt lärande. Det är därför nödvändigt att dessa aktörer samarbetar för att hitta rätt åtgärder för att möta behoven på arbetsmarknaden.

Så arbetar vi för att nå målet

Högskolor och näringsliv i samarbete

Vi har identifierat branscher där det råder brist på kompetens och fokuserar nu våra insatser på att lösa detta. Inom IT-sektorn har vi etablerat ett branschråd som arbetar tillsammans för att identifiera de gemensamma utmaningar som branschen står inför. Genom noggrann kartläggning analyserar vi kompetensbehovet och skapar utbildningsprogram som är skräddarsydda för att möta arbetsgivarnas krav. Detta samarbete sträcker sig över högskolor och andra utbildningsinstitutioner i Gävle med målet att säkerställa att rätt kompetens matchar de behov som branschen har.

Gemensamt arbete för ökad sysselsättning

Vi arbetar för att skapa fler arbetstillfällen genom en rad olika åtgärder. Befintliga företag stöttas för att kunna utvecklas och därmed skapa fler jobb. Vi arbetar också med att locka kompetenta personer till Gävle som kan matcha näringslivets behov. Kommunen, näringslivet och högskolan samarbetar för att fokusera på branscher med stor utvecklingspotential i Gävle.

Stöd för entreprenörer som vill starta företag

Det finns också stöd för människor som vill starta egna företag, så att de vågar ta steget och kan få hjälp på vägen. Skolan, högskolan och näringslivet samarbetar för att skapa utbildningar som möter näringslivets behov både nu och i framtiden. Genom lärlingsplatser och praktik förbereder man också studenter för arbetslivet.

Läs mer om våra tjänster om att starta, utveckla och driva företag i Gävle

Satsning på fortbildning och karriär

Människor som redan är i arbete uppmuntras att utvecklas och fortbilda sig för att vara attraktiva på arbetsmarknaden och på så sätt skapa möjligheter till bättre arbetsplats och karriärmöjligheter. Genom dessa insatser hoppas vi kunna skapa fler arbetstillfällen och öka tillväxten i Gävle.