Kultur- och fritidsbuss

Kultur- och fritidsbussen upphör från och med 1 januari 2024, enligt ett besparingsbeslut i Kultur- och fritidsnämnden den 12 december 2023

Möjligheten för skolorna att boka buss inom Kulturtrappan kvarstår

Här kan du som är pedagog boka kulturaktivitet och buss genom Kulturtrappan.

Vi erbjuder skolorna bokningsbara cyklar för utflykter, temadagar eller annat.
Här kan du som är pedagog boka skolcyklar till hela klassen.