Samarbete för tryggare näringsliv

Vi strävar efter en tät dialog med representanter för det lokala näringslivet om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Vi möter regelbundet företagarföreningar och organisationer som exempelvis Svenskt Näringsliv och Företagarna i forum där det finns möjlighet att lyfta särskilda behov och frågor. Dialogen utgör en viktig del i inriktningen av säkerhetsarbetet och kan ligga som grund för nya initiativ.

Kommunen och Polisen har ett gemensamt ansvar men olika roller i utvecklingen av ett tryggare samhälle, som utgör grunden för stabil näringslivsverksamhet. Arbetet är målinriktat för att systematisera och utveckla samarbetet ytterligare. Därför är båda parter representerade i dialogen i det lokala näringslivet.

Stora liksom små lokala företag kommer att vara starkt bidragande till att bilda en nulägesbild av det brottsförebyggande arbetet. I enlighet med den nya lagen med kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete kommer vi som kommun sedan att utveckla en åtgärdsplan för att uppnå ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete inom kommunen.