Trygghet och brottsförebyggande arbete i Gävle

Här kan du läsa om hur vi arbetar med olika insatser när det gäller trygghet och brottsförebyggande i Gävle. Du hittar också information om var du kan vända dig för hjälp och stöd i olika situationer.