Så arbetar vi för en kommun fri från våld

Här kan du läsa om några av de våldsförebyggande arbeten som pågår i Gävle. Och varför det är så viktigt.

Vi arbetar kontinuerligt med våldsförebyggande insatser, både inom kommunens verksamheter och genom samarbeten med andra aktörer i samhället. Målet är att förhindra våld innan våldet sker. Våldsprevention innebär dels att förebygga att våld uppstår, dels att förebygga att våld upprepas.

Om du behöver stöd

På 1177s webbsida kan du som behöver råd och stöd ta kontakt via mejl, chatt eller telefon.

Brottsofferjouren i Gävle
026-10 55 77, www.gavle.boj.se

BRIS – Barnens hjälptelefon, 116 111

Kvinnojouren Blåklockan och tjejjouren Vulcana
026-51 11 21, www.blaklockan.com

Kvinnofridslinjen
020-50 50 50, www.kvinnofridslinjen.se

Killfrågor – chatt

Polisen, 114 14, www.polisen.se 

RFSL Stödmottagning – för hbtq-personer utsatta för våld
020-34 13 16, www.rfsl.se/stod

SOMAYA – stöd och vägledning för kvinnor med utländsk bakgrund
020-81 82 83, www.somaya.se

STICKAN – krismottagning för män
026-18 73 73, www.stickan.se

SOCIALTJÄNST GÄVLE:
Mottagningsenheten
026-17 80 00, socialnamnd@gavle.se

GRINDEN – stödgrupper för barn och ungdomar
026-17 81 00, www.gavle.se/grinden

Socialjouren – kvällar och helger
026-10 02 25

Våldsförebyggande arbete

Vårt arbete med att förebygga våld grundar sig i kommunens sociala hållbarhetsprogram. Här kan du läsa mer vårt sociala hållbarhetsprogram.

Här kan du läsa mer om vårt våldsförebyggande arbete.