Kommunplan och budget

Kommunplanen är Gävle kommuns främsta styrdokument och beslutas av kommunfullmäktige. Syftet med planen är att visa de politiska målsättningarna och fokusområden under de kommande åren.

Kommunplan

Kommunens främsta styrdokument heter ”Kommunplan med årsbudget 2024 och utblick 2025-2027”. Det innehåller strategiskt plan, årsplan, arbete för att nå målen och budget för hela organisationen. Här kan du titta närmare på arbetet med mål och budget.

Nedladdningsbar version

Bilagor

De fem kommunövergripande målen

Syftet med att sätta mål på kommunövergripande nivå är att skapa fokus på det viktigaste i verksamheten. De mål som sätts ska vara strategiskt viktiga eller fokusera på problemområden. Gävle kommuns fem kommunövergripande målen är:

  1. Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor
  2. Påtagligt förbättrat företagsklimat
  3. Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen
  4. En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov
  5. En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

Styrande dokument

Kommunens styrande dokument beskriver vilka mål som politikerna har satt upp för kommunens verksamheter. Här hittar du en författningssamling över alla föreskrifter, reglementen, arbetsordningar, förbundsordningar, bolagsordningar, taxor, riktlinjer och andra styrande dokument som finns i Gävle kommun.

Du hittar kommunens styrande dokument här.

Värdegrund och visioner

För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från gemensamt uttalade värderingar som är:

  • Kvalitet
  • Samarbete
  • Bemötande

Värderingarna uttrycker vår väg för att på bästa sätt tillgodose våra invånares gemensamma intressen.

Här kan du läsa mer om Gävle kommuns värdegrund och visioner inför framtiden.