Historiska platser du kan besöka i Gävle

Runt om i Gävle hittar du skyltar som beskriver stadens bebyggelse- och kulturhistoria. De finns bland annat vid Gavleån, Gasklockeområdet och stadsdelen Sätra. Här kan du läsa texterna som de är skrivna på skyltarna runt om i Gävle.

Alderholmen
Alderholmen

Alderholmen

Alderholmen var Sveriges tredje största hamn i slutet av 1700-talet. Här kan du läsa mer om Alderholmens historia.

Badhuset Najaden
Badhuset najaden

Badhuset Najaden

Badhuset Najaden byggdes 1843. Här kan du läsa mer om Najadens historia.

Skridskobana i Boulognerskogen
Skridskobanan i Boulognerskogen, 1910–1920-tal

Boulognerskogen

Idag är Boulognerskogen tillsammans med Stadsträdgården en av Sveriges största stadsparker. Här kan du läsa om Boulognerskogens historia.

Brynäs herrgård
Brynäs herrgård

Brynäs herrgård

Brynäs herrgård har genom åren tillhört flera välkända Gävlefamiljer. Här kan du läsa om Brynäs Herrgårds historia.

Heliga Trefaldighetskyrkan
Heliga Trefaldighetskyrkan

Det äldsta Gävle

Det var runt kyrkan och längs ån som staden Gävle, Norrlands första stad, växte fram. Här kan du läsa om det äldsta Gävles historia.

Drottningbron under byggnation
Drottningbron under byggnation

Drottningbron

Drottningbron leder in till Drottninggatan och fungerade länge som västlig entré till stadens centrala delar. Här kan du läsa om Drottningsbrons historia.

Kyrkogårdsarbete på Gamla Kyrkogården
Kyrkogårdsarbete på Gamla Kyrkogården 1955

Gamla kyrkogården

Gamla Kyrkogården anlades 1808. Här kan du läsa om Gamla kyrkogårdens historia.

Vy över Gammelbroplan
Vy över Gammelbroplan

Gammelbroplan

Platsen runt Gammelbron har varit strategiskt betydelsefull åtminstone sedan tiden då Gävle blev stad 1446. Här kan du läsa om Gammelbroplans historia.

Arbetare skjuter en skottkärra med stenkol till retortugnarna
Arbetaren V Lind skjuter en skottkärra med stenkol till retortugnarna

Gasklockorna i Gävle

I oktober 1966 levererades den sista gasen från gasklockorna. Här kan du läsa om Gasklockornas historia.

Illustration över Gustavsbro 1864
Illustration över Gustavsbro 1864

Gustavsbro

Platsen för Gustavsbro har sedan före vikingatiden varit det bästa stället att ta sig över Gavleån. Här kan du läsa om Gustavsbros historia.

Hamntorget 1903
Hamntorget 1903

Hamntorget

Hamntorget har även kallats för Fisktorget genom åren. Här kan du läsa om Hamntorgets historia.

Rekryt i vaktkuren 1922
Rekryt i vaktkuren 1922

Från regemente till högskola

Den byggnad som idag är Högskolan i Gävle var tidigare Hälsinge regemente. Här kan du läsa om högskolans historia.

Länsmuseet
Museibyggnaden - Länsmuseet

Länsmuseet

Länsmuseet invigdes 1940 och gavs då namnet Gävle Museum. Här kan du läsa om Länsmuseets historia.

Murenska Badhuset 1920
Murenska Badhuset 1920

Murénska badhuset

På platsen där polishuset nu ligger invigdes Murénska badhuset 1907. Här kan du läsa om Murénska badhusets historia.

Rettigska Palatset
Rettigska Palatset

Rettigska palatset

Rettigska palatset byggdes under 1800-talet och revs 1961. Här kan du läsa om Rettigska palatsets historia.

Rådhuset början på 1900-talet
Rådhuset början på 1900-talet

Rådhuset

Gävle rådhus uppfördes år 1782-1790. Här kan du läsa om Rådhusets historia.

Sjömanskyrkan
Sjömanskyrkan

Sjömanskyrkan

Sjömanskyrkan invigdes 1891. Här kan du läsa om Sjömanskyrkans historia.

Silvanum 1960-talet
Silvanum 1960-talet

Skogsmuseet Silvanum

Skogsmuseet Silvanum invigdes 1961. Här kan du läsa om Silvanums historia.

Spårvägen
Spårvägen

Spårvägen

Den röda linjen invigdes 1909 som Gävles första spårvägslinje. Här kan du läsa om spårvägen i Gävles historia.

Café solglimten
Café solglimten

Stadsträdgården

De tidigaste delarna av Stadsträdgården anlades under början av 1840-talet. Här kan du läsa om Stadsträdgårdens historia.

Stortorget i början av 1900-talet
Stortorget i början av 1900-talet

Stortorget

Stortorget i Gävle fick sitt namn 1943. Här kan du läsa om Stortorgets historia.

Anna-Lisa Hillbom
Anna-Lisa Hillbom

Storvetas park

Storvetas park invidges 2011 och är uppkallad efter bibliotekarien Anna-Lisa Hillbom. Här kan du läsa Storvetas parks historia.

Strömbadet 1960-tal
Strömbadet 1960-tal

Strömbadet

1960 invigdes badhuset Strömbadet i Gävle. Här kan du läsa om Strömbadets historia.

Strömdalens värdshus
Strömdalens värdshus

Strömdalens värdshus

Strömdalens värdshus byggdes 1888. Här kan du läsa om Strömdalens värdshus historia.

Strömvallen 1930-tal
Strömvallen 1930-tal

Strömvallen

Strömvallen invigdes 1923. Här kan du läsa om Strömvallens historia.

Sicksackvägen i Sätra
Sicksackvägen i Sätra

Sätra

Stadsdelen Sätra uppfördes som en ABC-stad och stod färdig 1970. Här kan du läsa mer om Sätras historia.

Stora Vall 1920-tal
Stora Vall 1920-tal

Vall

Området Vall har använts på många olika sätt genom åren. Här kan du läsa om Valls historia.

Villa Rettig
Villa Rettig

Villa Rettig

Villa Rettig byggdes under 1870-talet av tobaksfabrikören John Rettig. Här kan du läsa om Villa Rettigs historia.