Bli god man eller förvaltare

Du som är intresserad av ett uppdrag där du får hjälpa andra är välkommen att bli god man och förvaltare. Du får hjälpa en medmänniska och representera den som inte själv kan föra sin talan.

Anmäl intresse för att bli god man/förvaltare

Här kan du antingen göra intresseanmälan genom e-tjänsten eller så kan du ladda ner en blankett för att skriva ut och skicka in.

Det här krävs av dig för att bli god man/förvaltare

Du behöver vara väl insatt i det svenska samhället och veta vart du ska vända dig i olika frågor. Du får inte ha betalningsanmärkningar eller förekomma i något av de här registren:

 • Socialnämnden
 • Polisens belastningsregister
 • Kronofogden

Överförmyndarnämnden kontrollerar dina uppgifter i registren och om du blir godkänd i vår lämplighetskontroll kommer du att få gå en utbildning. Det är för att du ska förstå uppdraget och de regler som finns. Efter utbildningen blir du tillfrågad om du vill bli god man/förvaltare.

Skillnaden mellan god man och förvaltare

Här kan du läsa om vad som är skillnaden mellan begreppen god man och förvaltare.

Det här gör du som god man/förvaltare

När du förvaltar egendom innebär det att du tar hand om ekonomin åt den du företräder. I stort sett går det ut på att sköta vardagsekonomin. Exempel som kan förekomma:

 • deklarera
 • se till att egendom är rätt försäkrad
 • förvalta fastigheter och omplacera tillgångar så att de ger skälig avkastning.

Det här är den juridiska delen och innebär att du som god man hjälper den du företräder att få rätt och lagenlig hjälp av samhället. Exempel på vad du kan hjälpa till med:

 • ansöka om insatser och bidrag
 • överklaga beslut
 • ansöka om bostadsbidrag/bostadstillägg
 • ansöka om handikappersättning
 • sköta kontakter med olika myndigheter
 • bevaka rätt i dödsbo
 • bevaka rätt vid försäljning av bostadsrätt eller fastighet.

Du som god man ser till att den du företräder får den personliga omvårdnad hon eller han behöver. Det innebär inte att du ska sköta eller vårda den du företräder, utan snarare se till att hon eller han får omvårdnad efter behov. Du ska ha regelbunden kontakt för att upptäcka behov och se till att hon eller han får det stöd och hjälp som behövs. Några exempel:

 • ha regelbunden kontakt, ca 1-2 besök per månad
 • hålla dig underrättad om vilka behov den du företräder har och ordna rätt insatser så att behoven tillfredsställs
 • se till att den du företräder har ett bra boende och en god livskvalitet.

Information för dig som redan är god man eller förvaltare för vuxen.

Information om arvoden för dig som är god man eller förvaltare för vuxen.