Få en god man/förvaltare

För dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning och behöver hjälp med att sköta din ekonomi, kontakt med myndigheter eller att till exempel betala räkningar eller ansöka om bostadstillägg.