Det här är god man/förvaltare

Här kan du läsa om god man och förvaltare och vad hjälpinsatsen innebär. Du hittar också vilka som kan ansöka.

Det här är god man

En god man är ett ombud för dig som har svårt att sköta viktiga saker själv, en hjälpinsats som du eller dina anhöriga söker själva men du behåller din rätt att själv fatta viktiga beslut. Det är Tingsrätten som beslutar om god man.

Du som får god man kallas huvudman.

Det här är förvaltare

En förvaltare är ett ombud för dig som har svårt att sköta viktiga saker själv. Till skillnad från god man kan man ordna med förvaltare mot personens vilja. Det är Tingsrätten som beslutar om förvaltare.

Den som får förvaltare kallas huvudman och förlorar helt eller delvis sin rätt att fatta viktiga beslut.

Här kan du läsa mer om att ha en god man eller förvaltare.

Dessa tre delar kan du ansöka om

Det här är den juridiska delen som innebär att du får hjälp med att få rätt hjälp av samhället. Exempel på vad du kan få hjälp med:

  • ansöka om rättigheter och bidrag och överklaga beslut
  • ansöka om bostadsbidrag/bostadstillägg
  • ansöka om handikappersättning
  • sköta kontakter med olika myndigheter
  • bevaka din rätt i dödsbo
  • bevaka din rätt vid försäljning av bostadsrätt eller fastighet.

I stort sett går det ut på att sköta vardagsekonomin, betala hyran och se till att pengarna räcker till mat. Andra exempel:

  • bevaka fastigheter och omplacera tillgångar så att de ger en rimlig avkastning
  • deklaration
  • se till att din egendom är bra försäkrad

Du kan få hjälp med att se till att du får den omvårdnad du behöver och har ett bra boende och god livskvalitet.

Kostnad

Huvudregeln är att det är huvudmannen, det vill säga du som har god man eller förvaltare, som betalar arvodet. Däremot betalar kommunen arvodet om din skattepliktiga inkomst under det år när uppdraget utförs understiger 120 575 kronor och din förmögenhet understiger 91 000 kronor.

Så ansöker du god man/förvaltare

Så ansöker du som anhörig god man/förvaltare