Så ansöker du som anhörig om god man/förvaltare

Här hittar du som anhörig blanketten för att ansöka om god man eller förvaltare.

Ansök som anhörig om god man/förvaltare

Du som anhörig ansöker om god man/förvaltare via e-tjänst.

Mer information för dig som ska göra en ansökan om god man åt dig själv. 

Viktigt att tänka på när du fyller i ansökan

Det är viktigt att alla punkter i ansökan fylls i och att den innehåller en motivering till varför personen ifråga bör få en god man/förvaltare.

  • Motivera varför god man/förvaltare behövs
  • Om ansökan avser förvaltare, motivera varför det inte är tillräckligt med god man.
  • Du behöver ett läkarintyg eller motsvarande utredning
  • Tänk på att ju mer komplett en ansökan är när den lämnas in, desto fortare går det.

Mer information om vad god man och förvaltare är.

Byte av god man/förvaltare

Om din anhörige har en god man eller förvaltare och vill byta till en annan god man/förvaltare ansöker du om det via e-tjänst.